Visma Case

ESDH Cloud-baseret SaaS System

  • Cloud-baseret SaaS ESDH med fleksibel hosting
  • Moderne, intuitiv brugergrænseflade
  • Meget kort implementeringstid
  • Eksperthjælp til struktur, proces og compliance

Visma Case

Vi er arbejder med Visma Case, et Cloud-baseret ESDH system, som er langt fremme på fleksibiliteten både i form af dets moderne brugergrænseflade og på deres betal-per-bruger abonnementaftale. Betal-per-bruger abonnementet er med til at sikre, at det giver mening for virksomheden, og der betales kun for 100% udnyttelse og behov. 

Visma Case er ligeledes teknisk fleksibelt på deres servermuligheder; ønsker man en cloudbaseret løsning, on-location hosting eller Private Cloud, kan man med rette rådgivning finde frem til, hvilken løsning giver mest mening for ens virksomhed. Det er hurtigt, nemt, billigt og sikkert.

10 BRUGERE FOR 1.750 KR/MÅNEDEN

Hvor mange bruger skal du bruge? Det er kun antallet af brugere, der bestemmer din månedlige pris, derfor kan du i dette øjeblik let regne ud hvor lidt din virksomhed skal betale for en ESDH løsning. Det eneste der skal tillægges er opstartsprojektet, som skal sikre integration med din virksomheds behov. Dette svinger afhængig af virksomheden, og kan være mellem 20 og 200 timer.

HOSTINGMULIGHEDER

Et SaaS Cloud-miljø, som dagligt får foretaget backup af alt. Denne løsning er via TDC Hosting og starter med priser fra 200 kr om måneden, således at ESDH for små virksomheder også kan benytte sig af en Cloud-baseret hostingløsning. Alternativt kan der vælges eget miljø hos Visma placeret på en henholdsvis en webserver hos Visma, en storage server og en index- og search server. Det kan også være at I ønsker at varetage eget miljø hostet af i egen virksomhed, og her installeres blot Visma Case på jeres maskine. 

Læs mere om priser hos Visma selv

KOMPETENT ESDH SYSTEM TIL KONKURRENCEDYGTIG PRIS

Som eksperter i elektronisk dokumenthåndtering og arkivering ved vi, hvilke elementer i et ESDH system, der er vigtige for effektiv sagsbehandling. Basisløsningen i Case understøtter alle disse elementer og gør dermed Case’s basisløsning til et komplet ESDH system. Ligeledes kan Visma Case være oplagt for mindre virksomheder, da man kun betaler pr. bruger og som virksomheden vokser udbygges systemet med behovet. 

Med Strators tekniske baggrund er det yderst tiltrængt at se hvordan sikkerhed, kvalitet og fleksibiliteten er så høj, til en så konkurrencedygtig pris. Alfresco, verdens største Open Source Framework for dokumenthåndtering, er endvidere byggestenene for Visma Case.

Har din virksomhed flere systemer eller er underlagt særlige sikkerhedsmæssige krav, er vi eksperter på arkitektur og integrationsområdet således at alt bliver vurderet samlet og sat op med jeres specifikke krav for øje. Dette går hånd i hånd med vores ekspertise i forretning og processer, hvor jeres forretningsbehov og processer skal opfyldes på den mest effektive måde.

For mere information kan du her downloade Visma Case One-Pager

Strators ESDH Rådgivning og Support

Strator har mange års erfaring med små som store systemer, implementering, forretningsrådgivning og teknisk support hos vore kunder. Dette gør os til en vigtig start i et etableringsprojekt, der har specifikke krav til processer og systemer.

Mere detaljeret handler vores rådgivning om blandt andet:

  • Hvilken arkitektur og hostingstrategi, I netop har brug for
  • Klarlægning af jeres behov for dokumenttyper og workflow
  • Udredning af hensyn til Persondataforordningen
  • Udarbejdelse af retentionsplaner og kassationsstrategier
  • Gennemgang og oprydning af dokumentationsefterslæb

Alt dette er en Strator add-on til Visma Case. For virksomhederne, som udover at have brug for et simpelt og brugervenligt ESDH system, også har brug for en dyb forretningshjælp.

Løft løsningen til din virksomheds behov Work Smarter Ekstra Moduler

Visma Case kan skræddersyes til din virksomheds behov ved at udvide basisløsningen med Work Smarter moduler, som i øvrigt bliver udviklet løbende i samarbejde med kunder og partnere.

esdh work smarter microsoft office

MICROSOFT OFFICE

Visma Case integrerer direkte til Microsofts produkter Outlook, Word, Excel og PowerPoint. Med modulet for Microsoft Office, er det muligt at oprette sager og/eller tilføje dokumenter til allerede eksisterende sager direkte fra Word, Excel og PowerPoint. Dertil får du mulighed for at arkivere e-mails samt tilhørende vedhæftninger direkte fra Microsoft Outlook. Et enkelt højre klik og der arkiveres i Case. 

En check-ud funktion i Case giver dig muligheden for at redigere i dokumentet direkte den pågældende applikation, hvormed ændringer bliver synkroniseret, versioneret og gemt automatisk – og dokumentet checkes ind igen, når dokumentet lukkes.
work smarter arbejdsplaner

ARBEJDSPLANER

Opnå ensartet kvalitet i sagsbehandlingen ved at samle standardiserede opgaver og workflows. Med arbejdsmodulet kan der laves opgaveskabeloner, som hæftes til en sagstype eller skabelon.

Denne funktion er specielt nyttig, når en virksomhed arbejder med standardiserede og ensformede sager, som oftest har en rækker generelle opgaver, som skal ordnes. Foruddefinerede opgaver kan redigeres, justeres og tilpasses i løbet af sagens levetid, blandt andet ved oprettelse af en sag.

esdh work smarter googledocs

GOOGLE

Visma Case integrerer stærkt til Googles gratis online-produkter: Gmail, Docs, Sheets, Slides og mange flere. Med Visma Case Google Apps modul, er det muligt at oprette sager, gemme dokumenter på sager eller nye sager i Case direkte fra Googles apps som Gmail, Sheet, Slides og Docs.

esdh work smarter samarbejdsrum

SAMARBEJDE

Sager kræver ofte samarbejde med eksterne parter, og det er skal ikke være mere kompliceret end at give eksterne rettighed til at se og redigere i et givent dokument. Af sikkerhedsmæssige årsager tillader Visma Case dog ikke, at eksterne personer har direkte adgang til sagen. De eksterne parter får i stedet kopier af de dokumenter til et eksternt forum, som de derefter skal inviteres til. 

Det er muligt at få en parts identitet verificeret via en to-faktor validering. 

esdh work smarter libre office

LIBRE OFFICE 

Med Visma Case Libre Office modulet har du – ligesom med Microsoft Office – mulighed for at oprette sager og gemme dokumenter på nye eller eksisterende sager i Visma Case direkte fra Libre Writer, Calc eller Impress.

 

Work smarter Nem id

DIGITAL SIGNATUR

Når dokumenter kræver godkendelse, er det så simpelt og hurtigt som aldrig før med digitaliseringens muligheder. Få godkendt dokumenter med NemID eller en digital signatur direkte på skærmen. Visma’s Addo modul giver også muligheden for at sende dokumenter, som afventer underskrift, til flere parter på den givne sag, og dernæst få de godkendte og underskrevne dokumenter arkiveret i en løftet version.

esdh work smarter dokumentcenter

DOKUMENTCENTER

Flet sagsdata ind i dokumenter. Med Visma Cases dokumentcenter har du mulighed for at vedligeholde dokument- og fletteskabeloner, som kan tilknyttes sagstyper og sagsskabeloner. Hvis der redigeres i en eksisterende skabelon, vil det automatisk blive opdateret på de sager, hvor skabelonen indgår. Udarbejdede dokumenter vil dog ikke blive ændret.

esdh work smarter statens arkiver

RIGSARKIVET

Visma Case kan klargøre dokumenter til filformater godkendt af Rigsarkivet, når der skal afleveres til Rigsarkivet. Skulle der være fil-formater, som ikke understøttes, kan de blot sendes til os. Læs om aflevering til Rigsarkivet her.