Velkommen til Strators Videnscenter

Vi har her samlet vores artikler, webinarer, kurser og guides om håndtering af digitale dokumenter.

Videnscenter for dokumenthåndtering

Bredt om fagbegreber, teknologier, best practices, cases mv

Videnscenter for dokumentmigrering

Specialdisciplinen dokumentmigrering er i fokus

Uddannelser og faglig opgradering

Foredrag, kurser og kundetilpassede workshops

Scandinavian Document Control er vores kursusvirksomhed etableret i et samarbejde med  Scandinavian Information Audit, og der er flere faglige artikler på dennes hjemmeside.

Specialister i digitale dokumenter: Migrering, Konvertering og styring

Vi udsender med mellemrum artikler som nyhedsbreve. Det kan være en måde, nemt at følge med på. 

Vil du også have artiklerne fra vores kursusvirksomhed, skal du venligst tilmelde dig separat til det.