Som eksperter i elektronisk dokumenthåndtering og arkivering ved vi hos Strator, hvilke elementer i et ESDH system, der er vigtige for effektiv sagsbehandling.

 

Basisløsningen i Visma Case understøtter alle disse elementer og gør dermed Case’s basisløsning til et komplet ESDH system.

 

Ligeledes kan Visma Case være oplagt for mindre virksomheder, da det er et Cloud-baseret ESDH system, som er langt fremme på fleksibiliteten både i form af dets moderne brugergrænseflade og på deres betal-per-bruger abonnementaftale. Betal-per-bruger abonnementet er med til at sikre, at det giver mening for virksomheden, og der betales kun for 100% udnyttelse og behov. 

 

Visma Case er ligeledes teknisk fleksibelt på deres servermuligheder; ønsker man en cloudbaseret løsning, on-location hosting eller Private Cloud, kan man med rette rådgivning finde frem til, hvilken løsning giver mest mening for ens virksomhed. Det er hurtigt, nemt, billigt og sikkert.

Microsoft Office

Visma Case integrerer direkte til Microsofts produkter Outlook, Word, Excel og PowerPoint. Med modulet for Microsoft Office, er det muligt at oprette sager og/eller tilføje dokumenter til allerede eksisterende sager direkte fra Word, Excel og PowerPoint. Dertil får du mulighed for at arkivere e-mails samt tilhørende vedhæftninger direkte fra Microsoft Outlook. Et enkelt højre klik og der arkiveres i Case. En check-ud funktion i Case giver dig muligheden for at redigere i dokumentet direkte den pågældende applikation, hvormed ændringer bliver synkroniseret, versioneret og gemt automatisk – og dokumentet checkes ind igen, når dokumentet lukkes.

Google

Visma Case integrerer stærkt til Googles gratis online-produkter: Gmail, Docs, Sheets, Slides og mange flere. Med Visma Case Google Apps modul, er det muligt at oprette sager, gemme dokumenter på sager eller nye sager i Case direkte fra Googles apps som Gmail, Sheet, Slides og Docs.

LIbre office

Med Visma Case Libre Office modulet har du – ligesom med Microsoft Office – mulighed for at oprette sager og gemme dokumenter på nye eller eksisterende sager i Visma Case direkte fra Libre Writer, Calc eller Impress.

Dokumenter

Flet sagsdata ind i dokumenter. Med Visma Cases dokumentcenter har du mulighed for at vedligeholde dokument- og fletteskabeloner, som kan tilknyttes sagstyper og sagsskabeloner. Hvis der redigeres i en eksisterende skabelon, vil det automatisk blive opdateret på de sager, hvor skabelonen indgår. Udarbejdede dokumenter vil dog ikke blive ændret.

Arbejdsplaner

Opnå ensartet kvalitet i sagsbehandlingen ved at samle standardiserede opgaver og workflows. Med arbejdsmodulet kan der laves opgaveskabeloner, som hæftes til en sagstype eller skabelon. Denne funktion er specielt nyttig, når en virksomhed arbejder med standardiserede og ensformede sager, som oftest har en rækker generelle opgaver, som skal ordnes. Foruddefinerede opgaver kan redigeres, justeres og tilpasses i løbet af sagens levetid, blandt andet ved oprettelse af en sag.

Samarbejde

Sager kræver ofte samarbejde med eksterne parter, og det er skal ikke være mere kompliceret end at give eksterne rettighed til at se og redigere i et givent dokument. Af sikkerhedsmæssige årsager tillader Visma Case dog ikke, at eksterne personer har direkte adgang til sagen. De eksterne parter får i stedet kopier af de dokumenter til et eksternt forum, som de derefter skal inviteres til. Det er muligt at få en parts identitet verificeret via en to-faktor validering.

Digital signatur

Når dokumenter kræver godkendelse, er det så simpelt og hurtigt som aldrig før med digitaliseringens muligheder. Få godkendt dokumenter med NemID eller en digital signatur direkte på skærmen. Visma’s Addo modul giver også muligheden for at sende dokumenter, som afventer underskrift, til flere parter på den givne sag, og dernæst få de godkendte og underskrevne dokumenter arkiveret i en løftet version.

Rigsarkivet

Visma Case kan klargøre dokumenter til filformater godkendt af Rigsarkivet, når der skal afleveres til Rigsarkivet. Skulle der være fil-formater, som ikke understøttes, kan de blot sendes til os. Læs om aflevering til Rigsarkivet her.

Strator og Visma

Strator har et tæt samarbejde med Visma. Kontakt Vibeke Bugge Kristiansen for at høre mere.