Teknologi

Man kommer ikke så langt i arbejdet med virksomhedens dokumenter, uden at der skal noget IT til. Vi har håndplukket nogle teknologier, som hver især kan “noget med dokumenter”, men er ellers vældigt forskellige i både funktioner og størrelse. Der er andre virkeligt stærke på markedet, og vi har et godt markedskendskab og kan vejlede. Kontakt os gerne.

Fuld kontrol

Dokumenterbart styr på alle dokumenter, før under og efter migreringen og mulighed for etapevis migrering

Transformation og validering

Regelbaseret automatisk metadatatransformation og berigelse og validering mod modtagesystemets krav

Simulering og test

Migreringen simuleres og resultatet kan kvalitetssikres inden produktionsmigreringe

Fra alt til alt

Out of the box er det muligt at forbinde til gængse systemer - inklusive fildrev - og dertil kan specifikke forbindelser sættes op

Lynhurtig

Konverterer direkte fra mange formater til mange formater i et meget højt tempo

Fra alt til alt

Konverterer ikke kun fra alle formater til PDF, TIFF og andre låste formater, men også fx til i princippet alle formater

Formatopgradering

Opgradering fra format hørende til en version af software til en nyere (af fx Word)

Drag-drop opsætning

Med drag-drop kombineres hvorfra dokumenter kommer, hvad der skal ske med dem og hvor de skal afleveres igen

Høj kvalitet konvertering

Meget præcis konvertering til PDF fra over 300 formtaer, HTML eller TIFF

Header, footer, vandmærke

Ensartet header, footer og vandmærke kan påtrykkes fx fra metadata fra dokumentsystemer

Dokumentassembly

Flere filer samles til en med ensartet header, footer og fortløbende sidenumerering

Enterprise ready

Nem skalering, solidt administrativt interface og driftsovervågning og conectorer til gængse systemer

Al tekst - også lyd og mange sprog

Tekst fra alle kilder og alle formater opsamles - også talt tekst i video og lyd, og flersproglighed håndteres ved en translationsmotor

Domænefaglig viden

Er trænet med domænefaglig viden i life sciences og kan trænes i andre domæner

Autoklassifikation og similaritet

Uden forudgående tagging af filer præsenteres søgeresultatet i fagrelevante facetter

Intelligent arkivering

Der er tilknyttet et arkiv, som kan udnyttes til at arkivere fremsøgte filer - evt i forbindelse med nedlukning af systemer

Filanalyse

Hurtig skanning af alle filer og opsamling af al metainformation og tekst

Autoklassifikation

Kan trænes på en simpel og intuitiv måde til at klassificere dokumenter efter type

Dataekstraktion

Kan udfra sproglige strukturer genkende og ekstrahere central termer som datoer, lokationer, organisationer og beløb

Kontrol på fællesdrev

Kan udnytte træning til at overvåge og beskytte dokumenter på fællesdrev

Dokumentarkiver

Der findes – og vi arbejder med – et utal af dokumentstyringsplatforme, dokumentarkiver, enterprise content management systemer, ESDH systemer og lignende. Her præsenteres tre meget forskellige.

Documentum

OpenText Documentum er en stor platform af sammenhængende teknologier til alt indenfor håndtering af ustruktureret information. OpenTexts ganske portefølje er forskellige specialprodukter indenfor feltet og det er bare at vælge det, der er relevant for virksomheden. Det er den stærkeste og største af de her præsenterede teknologier, og den passer til store virksomheder eller stærkt regulerede industrier. Som noget nyt tilbydes Docmentum også i forskellige Cloud offerings.

Box

Box er en meget stærk content-anywhere platform. Box er et cloud-baseret alternativ til et traditionelt dokumentstyrings- eller arkivsystem. Box har stærke dokumenthåndteringsfunktioner “out of the Box” og en meget intuitiv brugergrænseflade. Box kan også udvides på grund af et meget avanceret API, og Box er derfor et utroligt stærkt valg til at opbygge løsninger på, der ikke kun er dokumenthåndteringsløsninger, men hvor dokumentstyring er en del af en anden forretningsproces.

SharePoint

Microsoft SharePoint er en platform til samarbejde og intranet, hvori der er mulighed for dokumentstyring. Det er en fremragende platform til at få indsamlet dokumenter i hverdagen, fordi de fleste finder den nem at bruge, blandt andet fordi der er en god integration til officepakken. Det er derimod ikke en optimal platform til langsigtet opbevaring. Flere steder har vi set løsninger hvor SharePoint er det, brugeren ser, men nede under er et stærkere arkiv.