Når man arbejder med dokumenter og data står man ofte med et behov for IT-understøttelse. Strator har udvalgt nogle teknologier blandt de mange mulige, som vi synes har særlige fordele.

 

Det er en blanding af meget store platforme og mindre løsninger. Det er med fuldt overlæg. Strator udspringer af enterpriseverdenen, idet vi fra virksomhedens begyndelse har bygget på en solid specialviden indenfor Documentum. Vores erfaring er opnået ved at etablere disse meget store løsninger – men det har vist sig meget nyttig også i mindre sammenhænge. Derfor har vi suppleret med en portefølje af mindre punktløsninger i en helt anden prisklasse til et mindre reguleret brug.

Content platforme

ShinyDrive Suite

ShinyDrive Suite er dels en helt konkret lavpraktisk måde at få fællesdrev under kontrol uden at brugeren mærker det, og dels er det en genvej til at lave en løbende og struktureret migrering af information til en af de andre systemer man har i enterprisen. ShinyDrive Suite kan fx opdage at et dokument lagt på et fællesdrev burde ligge i ECM systemet, CRM systemet eller ERP systemet og handle derpå.

OpenText Documentum

OpenText Documentum er en stor platform af sammenhængende teknologier til alt indenfor håndtering af ustruktureret information. OpenTexts ganske portefølje er forskellige specialprodukter indenfor feltet og det er bare at vælge det, der er relevant for virksomheden. Det er den stærkeste og største af de her præsenterede teknologier, og den passer til store virksomheder eller stærkt regulerede industrier. Som noget nyt tilbydes Docmentum også i forskellige Cloud offerings.

Visma Case

Visma Case er et cloudbaseret SaaS ESDH. Hurtig, nem, fleksibel og pr. bruger pr. måned baseret licens til meget lave omkostninger. Hvis behovet er at komme i gang med et moderne sagsbehandlingssystem meget hurtigt og præsentere brugerne for en moderne og hurtig brugergrænsefalde, da er Visma Case et glimrende valg.

Box

Box er en meget stærk content-anywhere platform. Box er et cloud-baseret alternativ til et traditionelt dokumentstyrings- eller arkivsystem. Box har stærke dokumenthåndteringsfunktioner “out of the Box” og en meget intuitiv brugergrænseflade. Box kan også udvides på grund af et meget avanceret API, og Box er derfor et utroligt stærkt valg til at opbygge løsninger på, der ikke kun er dokumenthåndteringsløsninger, men hvor dokumentstyring er en del af en anden forretningsproces.

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint er en platform til samarbejde og intranet, hvori der er mulighed for dokumentstyring. Det er en fremragende platform til at få indsamlet dokumenter i hverdagen, fordi de fleste finder den nem at bruge, blandt andet fordi der er en god integration til officepakken. Det er derimod ikke en optimal platform til langsigtet opbevaring. Flere steder har vi set løsninger hvor SharePoint er det, brugeren ser, men nede under er et stærkere arkiv.

Dokumentkonvertering

Adlib PDF Enterprise

Adlib PDF Enterprise konverterer over 600 formater til pdf, html eller tiff. Det er en utroligt stærk platform til meget store mængder og er lavet som en rigtig enterprise platform med fx et solidt administrativt interface til løbende opfølgning på drift. Som noget særligt tilbyder Adlib PDF Enterprise anonymisering.

DocShifter

Docshifter er en meget intuitiv, lynhurtig konverteringsmotor. Med drag-drop kombineres hvorfra dokumenter kommer, hvad der skal ske med dem og hvor de skal afleveres igen. Der er mange små moduler, som giver en stor fleksibilitet i produktet.

OpenText Blazon / OpenText Documentum ADTS

OpenText har (mindst) to produkter til enterprise dokumentkonvertering. ADTS knytter sig tæt til Documentumplatformen, mens Blazeon er selvstændigt, men lader sig koble sammen med OpenTexts forskellige platform – også Documentum. Blazon tilbyder avancerede features og er fuldt ICH complaint.

Klassifikation

ShinyDocs Cognitive Analysis

ShinyDocs Cognitive Analysis er et værktøj til dokumentanalyse og -klassifikation. Det er baseret på kunstig intelligence og kan både giver overblik over de fysiske data på filer, kalssificere dokumenter efter typer, som den trænes til at genkende, og ekstrahere tagging-information.