Mærke: Life science

Artikler

Artiklerne er til gratis gavn og glæde og må meget gerne bruges og deles. Vi påtager os ikke noget ansvar i forbindelse med din brug af materialerne, og vi forbeholder os ret til løbende at opdatere og forbedre materialerne. Materialerne er vores copyright, så vi vil gerne formelt citeres eller linkes til, hvis vi bruges udenfor hjemmesiden her.

Dokumentmigrering
Vibeke Bugge Kristiansen

Import af eTMF

Når en eTMF skal leveres fra CRO til sponsor, står man med et praktisk problem, idet CROen har eTMFen i sit dokumenthåndteringssystem, og sponsor skal have det ind i sit. Det praktiske problem kan vi afhjælpe.

Læs Mere »
Dokumentmigrering
Vibeke Bugge Kristiansen

Elektroniske signaturer og dokumentmigrering

På Wikipedia er en elektronisk signatur defineret således: “An electronic signature, or e-signature, refers to data in electronic form, which is logically associated with other data in electronic form and which is used by the signatory to sign.”

Læs Mere »
Dokumentstyring
Vibeke Bugge Kristiansen

Klassifikation – overvej at gå upstream

Klassifikation er en tung arbejdsopgave. Men ved at søge upstream i dokumentets livscyklus til dets dannelse, finder vi alle de oplysninger, vi har brug for til at kunne klassificere dokumentet korrekt. Overvejelser baseret på en kundecase.

Læs Mere »

Flere artikler

Scandinavian Document Control ApS er vores kursusvirksomhed, og på kursusvirksomhedens hjemmeside, link, skriver vi også artikler.