Mærke: Elektronisk signatur

Artikler

Artiklerne er til gratis gavn og glæde og må meget gerne bruges og deles. Vi påtager os ikke noget ansvar i forbindelse med din brug af materialerne, og vi forbeholder os ret til løbende at opdatere og forbedre materialerne. Materialerne er vores copyright, så vi vil gerne formelt citeres eller linkes til, hvis vi bruges udenfor hjemmesiden her.

Dokumentmigrering
Vibeke Bugge Kristiansen

Elektroniske signaturer og dokumentmigrering

På Wikipedia er en elektronisk signatur defineret således: “An electronic signature, or e-signature, refers to data in electronic form, which is logically associated with other data in electronic form and which is used by the signatory to sign.”

Læs Mere »

Flere artikler

Scandinavian Document Control ApS er vores kursusvirksomhed, og på kursusvirksomhedens hjemmeside, link, skriver vi også artikler.