Migrering og oprydning

Flytning af data fra et system til et andet. Det er hvad det handler om. Umiddelbart lyder det simpelt. Men det er ofte kompliceret, for der er en række hensyn at tage, som eks;

 • dokumentets metadata skal migreres i sammenhæng
 • versionstræer, relationer mellem objekter og andet skal bevares
 • systembrugerne skal tage nyt system i brug i forskellige tempi
 • migreringstiden er lang – og virksomheden har ikke “råd” til at være uden system i al den tid
 • data skal beriges på vej ind i det nye system for at passe ind
 • regulerede virksomhed, har krav om at migreringsværktøjet skal valideres og migreringen verificeres.

Det er ikke kun komplekst, det er også risikofyldt, for fejl i migreringer kan være fatal for datakvaliteten.

Derfor er det også vigtigt, at udvælge det helt rigtige migreringsværktøj til opgaven.

De gode migreringsværktøjer mapper og flytter ikke bare data, de understøtter også et stort antal scenarier som de ovenstående. De kan fx holde kilde og destinationssystem synkroniserede over transitionsperiode. (Nogle vælger ligefrem at bruge migreringsværktøjer til at opretholde en permanent synkronisering mellem data i forskellige systemer.) De kan også tilbyde logik til berigelse under migreringen. De skal naturligvis have en grundig driftsovervågning og aktivitetslogning på migreringsarbejdet, så intet går tabt og processen er veldokumenteret. De skal helst også have en bred vifte af connectorer som gør, at de kan forbindes uden at der skal udvikles til de systemer, der er involveret i migreringen.

Analysér og planlæg

Migrering kræver god forberedelse. God migrering starter med analyse og planlægning. Man skal vide ganske klart; 

 • hvad der skal hvor fra og hvor til
 • hvilke mapninger og transformationer skal ske under migreringen
 • nødvendige hensyn til brugernes behov
 • etablering af forbindelse fra migreringsværktøjet til både kilde- og destinationssystem
 • løbende tilsyn af migreringen
 • kvalitetssikring af  arbejdet

Strator anbefaler teknologi til migrering

Hos Strator foretrækker vi at benytte Migrations Centers  teknologi til migrering. Her har vi en stærk teknologi, som har bevist sit værd i årevis – som udmærker sig bl.a. ved at man kan kan holde systemer synkrone over længere perioder og køre simulerede migreringer, inden man for alvor trykke på knappen

 

Kombineret med produktet Docxonomy  kan data både blive fundet, ryddet op, beriget og migreret i een kontrolleret proces.