Compliance

Compliance i Content Management

Compliance handler om at få styr på sine processer og at kunne dokumentere dette. 

Et projekt med compliance som tema kan foranlediges af, at organisationen skal overholde nye love, 

standarder eller interne retningslinjer. Men det kan også startes af et ønske i organisationen om at forbedre sig.

 

Når Strator deltager i sådanne projekter, hjælper vi typisk organisationen med:

  • at etablere de nødvendige kvalitetsprocesser for håndtering af information / arkivering
  • at specificere, vælge og implementere et it-system til at indeholde kvalitetssystemet

ISO standarder

Vi arbejder typisk med ISO 15489, som er standarden for records management, når vi hjælper med at få processerne for indsamling og arkivering af information på plads, mens ISO 9001 er meget nyttig til kvalitetsledelse helt generelt,.

Persondataforordningen, GDPR

De seneste et til to år har mange compliance-relaterede projekter haft Persondataforordningen, GDPR, som omdrejningspunkt. Disse projekter har ofte haft et stort element af oprydning i gammel information for at opnå compliance. Netop den opgave forekommer uoverstigelig for mange, men der er ingen vej udenom. Vi har gjort det til vores speciale at rydde op.

Audit

I mange brancher kommer eksterne auditører regelmæssigt forbi, og i andre vil man bare gerne måle sig selv eller samarbejdspartnere i forhold til standarder. Audit er desuden et fantastisk redskab til at få set på sig selv som organisation, og et godt grundlag at geneføre forandringer på, uanset om man vil forbedre noget eller foregribe en situation.

Nogle af Strators konsulenter er uddannede auditører, og den viden bruger vi til at støtte kunderne i at arbejde med audit som redskab og med forberedelser til audit. Vi tilbyder ikke at udføre audits, men henviser til samarbejdspartnere.

QMS - Quality Management System

Quality Management System (QMS) er kvalitetsledelse – eller en samling forretnings processer, der understøtter at arbejde systematisk bliver udført i henhold til virksomhedens interne politikker, kunde- og myndighedskrav samt gældende standarder.

 

De IT systemer, der understøtter ovenstående kaldes også typisk for QMS.

For alle virksomheder er det centralt at have veldokumenterede forretningsprocesser og for nogle virksomheder er helt nødvendigt for at måtte virke. Et QMS kan være en relativt enkel løsning for nogle virksomheder, hvor det er godt nok at sikre, at den rette version af en proces er tilgængelig. 

 

For andre er det en kompleks affære, hvor det er nødvendigt at der er en meget tydelig sporing mellem hvert kendt krav og den praktiske implementering heraf i processerne og detaljeret opfølgning på træning af medarbejdere. Det foregår nogle gange i QMS og andre gange ved integration til andre systemer.

 

Hos Strator har vi lang erfaring med at beskrive, udvælge og/eller implementere både enkle og komplekse IT-løsninger i mange brancher, og vi har ansat uddannede auditører og dyb indsigt i ISO9001.