Strator har en lang liste over kunder og projekter på tværs af forskellige brancher. Vi er eksperter i at arbejde med dokumenter, indhold, data og information – til tider med fortrolige sager.

 

Nedenfor har vi listet forskellige typer af projekter, vi har lavet for vores kunder. Men pga fortroligheden i nogle projekter offentliggør vi aldrig detaljer eller kundenavne, kun brancher. 

Life Science kunder

Life Sciences, Danmark: Opgradering af regulatorisk document management system og dokumentkonvertering 
Reguleringsdokumentstyringssystemet baseret på Documentum og FirstDoc, der er opgraderet, og en FDA-kompatibel renderingsmotorkonfiguration flyttet fra Documentum ADTS til Adlib PDF Enterprise. Trusted rådgiver om implementeringen involverer arkitektonisk og kodevurdering og generel teknisk kvalitetssikring samt rådgivning og udvikling af teknisk GxP dokumentation. Migration af FDA-kompatibel ADTS-konfiguration til Adlib PDF Enterprise. 

 

Life Sciences, Danmark: Arkitektonisk licens review 
Den omfattende Documentumbaserede arkitektur blev eftersetfra et licensperspektiv, og rådgivning om – fra et licensperspektiv – optimal arkitektur givet. 

 

Life Sciences, Danmark: FDA Compliant dokumentkonvertering 

Gennemgang af den nuværende konverteringsarkitektur og konfiguration af FDA-kompatibel konvertering i Documentum ADTS. 

 

Life Sciences, Danmark: Regulatory User Management 
Automatisk vedligeholdelse af brugeroplysninger i Documentum-miljøer baseret på SAP HR data. 

 

Life Sciences, Danmark: Søgemaskinekonfiguration 
Opgradering til ny søgeteknologi og konfiguration af søgemaskinen, Documentum xplore. 

 

Life Sciences, Danmark: System Administrator training 
Custom workshops om Documentum drift  og systemadministration dybdykning i søgemaskine konfiguration (xplore), renderingskonfiguration (ADTS) og korrekt vedligeholdelse for god system ydeevne. 

 

Life Sciences, Danmark: FDA Compliant Rendering 
Opgradering af den nuværende dokumentkonverteringsarkitektur af FDA-kompatibel dokumentkonvertering i Documentum ADTS. 

 

Biotek, Italien: Regulatorisk Document Control 
Kontrolleret scanning, klassificering, QA og sikker overførsel af historiske eCTD-dokumenter fra et lokalt kontor til hovedkvarter i Italien. Siden det store projekt leveres der regelmæssigt mindre mængder elektroniske dokumenter til QA, klassificering og sikker overførsel til hovedkvarter. 

 

Medico, Danmark: Kravspecifikation til ny regulatorisk dokumentsystemt 
Indsamling af erhvervskrav og kravspecifikation for udskiftning af et eksisterende reguleringsdokumentstyringssystem, herunder overvejelser vedrørende migrering af eksisterende indhold og dokumenthistorik. 

 

Biotek, Danmark: Regulatorisk dokumentkonvertering 
Regulatorisk Document Management løsning baseret på Qumas evalueret i forhold til dokumentkonverteringsarkitektur og kvalitet. 

 

Life Sciences, Danmark: Regulatorisk Document Hub 
I en arkitektur, hvor et regulatorisk Document Management System modtager dokumenter fra mange forskellige kilder, blev integrationerne en hård vedligeholdelses- og valideringsbyrde. Ideen om dokumentnavet var at pakke de grundlæggende dokumenthåndteringstjenester og udsætte dem i en meget veldefineret grænseflade til dokumentkilderne og dermed eliminere behovet for brugerdefinerede integrationer og fornyelse af dokumentsystemet, når eksterne systemer ændrede sig. 

 

Life Sciences, Danmark: Submission Archive 
End-to-end implementering af et arkiv til elektroniske lovgivningsmæssige indlæg, herunder kravudvikling, teknisk implementering, GxP-dokumentation, brugeruddannelse, superbrugeruddannelse. 

 

Life Sciences, Danmark: Regulatorisk Dokumenthåndtering og rendering 
Dokumentstyringssystemet, baseret på Documentum og FirstDoc, opgraderet og en FDA-kompatibel renderingsmotor konfigureret. Rådgivere om implementeringen involverer arkitektonisk og kodevurdering og generel teknisk kvalitetssikring samt rådgivning og udvikling af teknisk GxP dokumentation. Udvikling af en FDA-kompatibel konfiguration af gengivelsen udført af Documentum ADTS. 

 

Life Sciences: Danmark: Regulatorisk Labelling Løsning 
Løsning til lovgivningsmæssig labelling baseret på Documentum og Adobe. Rådgiver i forbindelse med implementering involverende arkitektonisk og kodevurdering, samt generel teknisk kvalitetssikring og udvikling af teknisk GxP dokumentation. 

 

Life Sciences, Danmark: Regulatorisk Product Database 
Løsning til registrering af de produkter, der markedsføres i hvert land, og status for indsendelsesgodkendelse, navne mv. Rådgiver i forbindelse med implementering involverende arkitektonisk og kodevurdering, samt generel teknisk kvalitetssikring og udvikling af teknisk GxP dokumentation. 

 

Life Sciences, Danmark: Analyse af forrestningssystem for kliniske forsøg 
Indsamling af erhvervskrav, søgning og udvælgelse af system til kliniske forsøgsdokumenter. 

 

Life Sciences Consulting, Danmark: Konversion 
Etablere og vedligeholde en lovgivningsmæssig konverteringsløsning. 

 

Biotek, Danmark: Regulatory Content Management System 
Documentum-baseret løsning konfigureret til forskningsdokumentation og kvalitetssikringsdokumentation. I 5 år har vi jævnligt deltaget i installationen og sikret korrekt præstation, stabilitet og sikkerhed, og som følge heraf har kunden ikke oplevet uplanlagt nedetid i systemet. 

 

 

Energi kunder

Energi, Danmark: Document Control 
Over 20 års  forskning og dokumentation ryddet op, klassificeret og organiseret. 

 

Energi, Danmark: Records Management System Implementation 
Støtte et lokalt kontor i implementeringen af records management baseret på Documentum og SharePoint udvalgt fra hovedkvarter i USA. Lokalisering af arkiveringsplaner, procedurer og forandringsledelse. Klassifikation af lokale dokumenter til upload. 

 

Energi, Norge: Document Management and audit 
Krisekontrollering og hurtig vending af mislykket kundestyret dokumenthåndteringsimplementering med alvorlige audit resultater. Hurtig ny grundlæggende dokumentklassifikation og arkiveringsstruktur, implementeret i SharePoint. Forberedelse til re-audit ved statslige organer. Re-involvering af brugere og forandringsledelse. 

 

Produktion, Danmark: Documentum Support 
Ad hoc support på operational problemer på Documentum platform. 

 

Energi, Danmark: Dokumentkonvertering 
Etablere dokumentkonverteringsløsning og integrere til dokumentstyringssystemer. 

Establish rendering solution and integrate to document management systems. 

 

Produktion, Danmark: Documentum driftDaglig operationel support af et Documentum miljø over en længere periode med fravær af intern medarbejder. 

 

Produktion, Danmark: Arkiv til teknisk  dokumentation 
Arkiv til teknisk dokumentation baseret på Documentum opgraderet. 

 

Produktion, Danmark: Dokumentkonvertering 
Konfiguration af distribueret high-volume dokumentkonvertering. 

 

Produktion, Danmark: Konfiguration af søgemaskine 
Opgradering til ny søgeteknologi og konfiguration af søgemaskinen, Documentum Xplore. 

Finans kunder

Finans, Danmark: Intranet 
Business consulting and ledelse af et stort prisbelønnet intranet baseret på SharePoint. 

 

Finans, Danmark: Dokumentarkiv, opgradering og performance tuning 

Opgradereng og performance tuning af et Documentumbaseret high-volume arkiv til kundedokumenter. 

 

Finans, Danmark: Credit authorization solution 
Ledelse af en stor udvidelse af en kredit management løsning. 

 

Finans, Danmark: Dokumentkonvertering 
Gennemgang af den nuværende arkitektur i renderingsløsningen og implementering af ny højtydende højvolumenarkitektur. Udvikling og implementering af ny styringsmodel til opsætningen. 

Offentlige kunder

Offentlig, Danmark: Dokumentkonvertering vedr. aflevering til Statens Arkiver 
Konvertering af en række dokumentarkiver til TIFF i henhold til Statens Arkiver (nu: Rigsarkivet). Værktøjet, der bruges til konverteringen, er en onsite Adlib PDF Enterprise installation. Millioner af dokumenter er konverteret. 

 

Offentlig, Danmark: System Administrator Training 
Custom workshops på Kazeon. 

 

Offentlig, Danmark: Opgradering af dokumentarkiv 
Opgrader dokumentarkivteknologi baseret på Documentum. 

 

Offentlig, Danmark: Migrering af personfølsom information 
Detektion og migrering af følsomme oplysninger fra ikke-sikre områder til et sikkert dokumentarkiv. 

 

Offentlig, Danmark: Opgradering af sagsbehandlingsystem 
Eksisterende stærkt tilpasset dokumentstyringssystem erstattes med et standardsystem baseret på Documentum, herunder dokumentmigrering. 

Offentlig, Danmark: Samarbejdsplatform til personfølsom dokumentation 
Samarbejdsdokumentplatform til udveksling af personfølsom information på tværs af firewall. 

 

Service, Danmark: Migrering af dokumentstyringsplatform 
Etablere en ny Documentum-platform i de danske kontorer og migrere indhold fra det gamle dokumentstyringssystem, der er placeret i Belgien, og nedlægge den gamle applikation. 

 

Service, Danmark: Document Management System 
Etablering af en Documentum D2 platform, lave en arkitektur og træne kunden team til at konfigurere og udvikle deres løsning ved at vise og forklar og samarbejde. Ad hoc assistance. 

 

Services, Danmark: Supporter Training 
Custom workshops på Documentum om drift og system administration.