Migrering af dokumenter

Importer dokumenter, flyt dokumenter til et nyt system eller send dem i arkiv – også under fuld regulatorisk kontrol.

Import

Dokumenter – fx leverancer fra leverandører / en CRO – 
der skal ind i jeres eget system.

Systemmigrering

Et system erstattes, og dokumenter med med metadata og relationer skal flyttes.

Arkivering

Aflastning eller nedlukning af et system, så dokumenter med kontekst skal i arkiv.

Skal du til at flytte - migrere - dokumenter?

Flytte - migrere - dokumenter

Vi har en standardmetode til migrering klar

Clicking on a Folder. 3D illustration.

Specialiseret teknologi

migration-center er lavet til at migrere dokumenter i en regulatorisk verden. Der er fuld sporbarhed på dokumentniveau fra source til target og mulighed for at simulere og teste inden eksekvering.

Projektmodel til migrering

Projektmodel

Strator har udviklet en projektmodel, som sætter migrering på formel. Modellen giver bl.a. mulighed for at arbejde agilt, migrere i etaper og systematisk håndtere fejlende dokumenter.

Dokumentationspakke til migrering

Dokumentationspakke

Vi har skabeloner til analyse, scoping, mapning mv, som letter arbejdet. Dertil har vi særligt til life science IQ, OQ og vores Migration Handbook, der kan tilpasses jeres specifikke behov, tekniske miljø og QMS.

og en migreringsteknologi, der kan hjælpe

migration-center service partner

Transformation og validering

Metadata transformeres automatisk baseret på regler og resultatet teknisk valideres.

Simulering og test

Migreringen kan simuleres igen og igen indtil man er tilfreds.

Fuld kontrol

Der er styr på hvert eneste dokument - og det kan dokumenteres.

Fra alt til alt

Som standard forbindes til gængse systemer , til databaser og til fildrev.

Træk på erfaring - lad os hjælpe

Rådgivning og sparring

Træk på vores dokumentekspertise og erfaring med det tekniske og compliance.

Ekstra hænder

Lad vores migrerings-specialister tage en del af læsset. Vi kan løse opgaven eller støtte jer i det.

God teknologi brugt rigtigt

Lad os få vilkårene, opgaven, teknikken og metoderne til at nå sammen – i jeres virkelighed.

Benyt vores videnscenter

Der er blandt andet artikler om migrering