migration-center

migration-center er et veletableret specialistværktøj til dokumentmigrering. 
Det ejes af tyske fme AG og Strator er skandinavisk partner.

migration-center

En dokumentmigrering er en kompleks størrelse. Det er komplekst at sikre integriteten af dokumenterne, der er ofte enorme voluminer, og der er brugere, der ikke kan undvære deres platforme i længere tid. Det kræver en stramt styret proces at leve op til alt det. migration-center er det produkt Strator har valgt, fordi det i sin rygmarv har funktionalitet til at understøtte lige netop en stramt styret proces. 

Feature highlight
for migration-center

Fuld kontrol

Dokumenterbart styr på alle dokumenter, før under og efter migreringen og mulighed for etapevis migrering

Simulering og test

Migreringen simuleres og resultatet kan kvalitetssikres inden produktionsmigreringen

Transformation og validering

Regelbaseret automatisk metadatatransformation og berigelse og validering mod modtagesystemets krav

Fra alt til alt

Out of the box er det muligt at forbinde til gængse systemer - inklusive fildrev - og dertil kan specifikke forbindelser sættes op

Hvordan virker...

En af de stærke features i migration-center
er metadata transformation

Migration Center indeholder en avanceret, regelbaseret metadatatransformationskapacitet, som er så kraftig og fleksibel, at der ikke kræves yderligere programmering eller scripting.

Objektattributter (metadata) transformeres ved hjælp af funktioner. For hver attribut kan et næsten ubegrænset antal funktioner indsættes. Output fra en funktion kan bruges som input til en anden, hvilket tillader meget komplekse transformationsregler.

Der findes forskellige funktionskategorier: String functions, Get value, Concatenate, Path functions, System functions, Regular expressions, IF functions, Formatting functions, Trim functions.

Individuelle regler for hvert datasæt kan således defineres ved at specificere metadataekstraktion og transformation som krævet af målsystemet, tildelingen af mappeplacering, dokumentlink og adgangstilladelser.