De tre ord, der gennemsyrer alt Strator arbejder med er compliance, dokumenter og teknologi. 

 

Det er uanset om vi laver en tør dokumenthåndteringsløsning – eller supporterer et marketing automation system. 

 

Der kommer dokumenter ind eller ud – og datasikkerheden er vigtig.

Men derudover er der stor forskel på de løsninger vi er specialister i at lave. 

CLM - Contract Lifecycle Management

Compliance er alfa og omega ved skrivning af en kontrakt. Et lille forkert komma kan få fatale følger. Derfor benytter flere og flere juridiske afdelinger og advokatkontorer sig af Contract Lifecycle Management (CLM) systemer, for at hjælpe dem med at have compliance i alle deres kontrakter.

CLM systemerne har samtidig den store fordel, at de samtidig er indrettet til at arkivere og klassificere samtidig med kontrakt-oprettelsen sker.

Kunstig Intelligens er en fundamentet for de bedste CLM systemer sammen med en let og intuitiv brugerflade.

 

Hos Strator har vi gode erfaringer med CLM systemer og kan derfor hjælpe vores kunder med at implementere et CLM system – samt vedligeholde det.

 

Kontakt Vibeke Bugge Kristiansen, hvis du vil høre mere.

 

QMS - Quality Management System

Quality Management System (QMS) er kvalitetsledelse – eller en samling forretnings processer, der understøtter at arbejde systematisk bliver udført i henhold til virksomhedens interne politikker, kunde- og myndighedskrav samt gældende standarder.

 

De IT systemer, der understøtter ovenstående kaldes også typisk for QMS.

For alle virksomheder er det centralt at have veldokumenterede forretningsprocesser og for nogle virksomheder er helt nødvendigt for at måtte virke. Et QMS kan være en relativt enkel løsning for nogle virksomheder, hvor det er godt nok at sikre, at den rette version af en proces er tilgængelig. 

 

For andre er det en kompleks affære, hvor det er nødvendigt at der er en meget tydelig sporing mellem hvert kendt krav og den praktiske implementering heraf i processerne og detaljeret opfølgning på træning af medarbejdere. Det foregår nogle gange i QMS og andre gange ved integration til andre systemer.

 

Hos Strator har vi lang erfaring med at beskrive, udvælge og/eller implementere både enkle og komplekse IT-løsninger i mange brancher, og vi har ansat uddannede auditører og dyb indsigt i ISO9001.   

 

Kontakt Vibeke Bugge Kristiansen, hvis du vil høre mere.

SOP - Standard Operating Procedures til Life Science

Standard Operating Procedures (SOP) er et centralt kvalitetsledelsesværktøj til Life Science industrien, der skal efterleve strenge krav til kvalitetsoverholdelse og dokumentation. SOP løsninger afhjælper blandt andet automatisk versionsstyring, komplet revisionsspor, påmindelse om vigtige datoer, distribution af SOP’er og rutiner til berørte personer og meget mere.

Hos Strator har vi mange års erfaring med SOP løsninger. Vi hjælper med at beskrive, udvælge og/eller implementere både enkle og komplekse SOP-løsninger hos flere Life Science kunder. Strator har ansat uddannede auditører med dyb indsigt i ISO9001.   

 

Kontakt Vibeke Bugge Kristiansen, hvis du vil høre mere.

Life Science industrien

Hos Strator har vi særlig meget erfaring indenfor life sciences. Flere af de teknologier, vi arbejder med, har specialiserede tilbud til netop life sciences, ligesom vi har udviklet “GxP-varianter” af adskillige af vores ydelser.

Størstedelen af vores konsulenter har mange års erfaring i life sciences og er GxP-trænede.

  • OpenText Documentum har en suite med som er specielt til life sciences med moduler til Q&M, eTMF, R&S and Submission Store and View.
  • DocShifter software kan oprette compliant output for specielt life science virksomheder. Output der efterlever regulativer som ICH, FDA og PMDA.
  • CARA er oprindeligt en brugergrænseflade til Documentum specielt til life sciences. Nu får funktionaliteten og brugergrænsefalden med andre arkiver under.
  • OpenText Blazon er en renderingsmotor som er ICH compliant.
  • DOLSR er en cloud-baseret Documentum for life sciences som har suppleret Documentums standardmoduler med et submission modul og et "QMS-light" modul.
  • Strator kan konfigurere FDA compliant rendering baseret på OpenText Documentum ADTS eller Adlib PDF.
  • Strators compliance-ydelser dækker også fx implementering af SOP-systemer.
  • Strator kan migrere data ud fra eller ind i systemer under fuld reguleret kontrol.

Digitalt arkiv

Der er en lang og god tradition for at etablere fremragende fysiske arkiver, hvor papiret sikres mod forgængelighed, og hvor det arkiveres, så man kan finde det igen.

 

Det er det samme, der er målet for digitale arkiver, og der er mange rigtig gode tekniske løsninger til det.

Der findes en god ISO standard for god arkivering – ISO 15489 om Records Management og med den i baghånden samt en grundig forståelse af det compliancemæssige setup i en virksomhed, kan vi etablere rigtig gode og compliant digitale arkiver.

 

Hvor papirarkiverne bliver vedligeholdt af specialister i arkivering, bliver digitale arkiver ofte ikke omgærdet med samme faglighed. Det er her, vi kan hjælpe.

 

 

Kontakt Vibeke Bugge Kristiansen, hvis du vil høre mere.

ESDH - Sags- og dokumenthåndtering

ESDH er forkortelsen for Elektronisk sags- og dokumenthåndtering, eller med andre

ord; dokumentstyring.

Begrebet er opstået i forbindelse med den virksomheders behov for at optimere processer indenfor sags- og dokumenthåndtering. ESDH er en disciplin, hvor gamle håndteringer som journalisering, arkivering, sagsstyring, dokumentstyring osv. er indeholdt i en løsning.

Strator har mange års erfaring med små som store systemer, implementering, forretningsrådgivning og teknisk support hos vore kunder. Dette gør os til en vigtig start i et etableringsprojekt, der har specifikke krav til processer og systemer.

Kontakt Vibeke Bugge Kristiansen, hvis du vil høre mere.

CCM - Customer Communication Management

Customer Communication Management (CCM) er måden du opretter, leverer, opbevarer kommunikation, der går ud af din virksomhed. Det er alt fra kontrakter, faktura- og betalingsmeddelelser, tilbud, almindelig korrespondance til produktbeskrivelser og markedsføring.

 

For din virksomhed er det vigtigt at kommunikationen er ensartet – at den er compliant, uanset hvad indholdet handler om. Alt din virksomhed sender ud skal være sammenhængende.

Kommunikationen kan ske gennem en bred vifte af medier og output-kanaler – flere og flere stiller krav om, at kommunikationen skal være omnichannel. Kommunikationen skal kunne læses både som papir- og digitale dokumenter, email, SMS, på mobile apps og på hjemmesider. 

 

CCM-løsninger er til for netop at understøtte disse mål og giver virksomheder en mulighed for at sende kommunikation distributører, partnere, tilsynsorganer og kunder til lige præcis den kanal, som modtagerne foretrækker.

 

Hos Strator har vi interne CCM kompetencer samt gode samarbejdspartnere med erfaring i CCM – og kan derfor hjælpe vores kunder med at implementere en CCM-løsninger, rådgive i beslutningsfasen om valg af system og/eller hjælpe med vedligeholdelse og support.

 

Kontakt Hanne Bjørn-Klausen, hvis du vil høre mere.

Marketing Automation

Det handler om at få automatiseret marketing processer med et formål for øje; at give kunden et indtryk af at føle sig set og forstået – og at afsender har så meget styr (compliance) på sin kommunikation, at modtager føler sig tryg. Det er uanset om man har 100 personer i sin database eller 100.000. Kunden skal føle sig set. 

 

Hos Strator har vi interne kompetencer i brugen af Marketing Automation. Strategierne lader vi andre om. Men vi kan hjælpe vores kunder med at implementere et marketing automation system, rådgive i beslutningsfasen om valg af system og/eller hjælpe med vedligeholdelse og support.

 

 

Vi har pt primært erfaringer med Salesforce Marketing Cloud, Responsys, Mailchimp og Hubspot. Men vi tager gerne andre systemer med ind i vores portefølje.

 

Kontakt Hanne Bjørn-Klausen, hvis du vil høre mere.