Konvertering

Konvertering kaldes også rendering og handler om at danne en visuel akkurat kopi af et dokument fra et format til et andet. Centrals styrede konverteringer kan være den lille ting med den store virkning i forhold til ensartethed, tilgængelighed og at overholde myndighedskrav.

Eksempler

Central konvertering

En konvertering er det, der sker, når en bruger i Word vælger at gemme sin Wordfil som PDF – mere mystisk er det ikke. Men der er mange situationer hvor det er nyttigt eller altafgørende at konverteringerne er helt akkurate og opfylder nogle ydre kvalitetskrav. Og der er processer som fungerer bedre og mere automatisk, hvis konvertering er en automatisk del af det. 

Systematisk konvertering til PDF

Alle filer opfanges i de gænge systemer og konverteres til PDF og returneres til systemet. Evt. kan vandmærke med tekniske oplysninger om dokumentet påtrykkes.
Forretningsfordel: Ensartet indtryk af dokumenter stammende fra virksomheden og man sikrer sig at modtager kan læse dokumentet og ser dokumentet præcis som det er afsendt og egnet til arkivering.

Legacy konvertering

Konvertering af dokumenter fra gamle versioner af fx Word til nye versioner af fx Word. Konvertering af ikke-søgbare dokumenter til søgbare dokumenter. Konvertering af dokumenter med ringe læsbarhed til frisk tekst med høj læsbarhed.
Forretningsfordel: Højner anvendeligheden af informationen

Arkiv-vedligehold

Arkivers dokumenter skal vedligeholdes, ellers risikerer man at dokumenter blive ulæselige, når deres format udgår. Der bør være en politik for systematisk opkonvertering. Gamle arkiver med udgåede formater kan konverteres og returneres som friske læsbare, søgbare dokumenter i det ønskede format.

Mailkonvertering

Konverter mails til arkiveringsvenligt format med mailens brødtekst og vedhæftede filer samlet til et langt dokument til arkivering Forretningsfordel: Mailformater en uegnet til arkivering og fremfinding.

Publikation (PDF-merge)

Samling af flere filer til en samlet, ensartet publikation. Det kan fx være bilag til møder som i sidste øjeblik brandes og samles, manualer bestående af mange kapitler osv. Publikationen kan evt vandmærkes med løbenumre eller anden relevant information.
Forretningsfordel: Ensartethed, ”look”, kontrol.

Særligt til

Life science

FDA Compliant Rendering

Konvertering af dokumenter til PDF-dokumenter som efterlever FDAs krav. Vi har erfaring med at konfigurere Documentum ADTS, Adlib eller DocShifter til at overholde FDAs krav. .

Særligt til

Offentlige virksomheder

Aflevering til Rigsarkivet

Generering af en aflevering til Rigsarkivet. Vi kan etablere hele afleveringen eller fx blot konvertere dokumenterne.

Teknologier til konvertering

Lynhurtig

Konverterer direkte fra mange formater til mange formater i et meget højt tempo

Fra alt til alt

Konverterer ikke kun fra alle formater til PDF, TIFF og andre låste formater, men også fx til i princippet alle formater

Formatopgradering

Opgradering fra format hørende til en version af software til en nyere (af fx Word)

Drag-drop opsætning

Med drag-drop kombineres hvorfra dokumenter kommer, hvad der skal ske med dem og hvor de skal afleveres igen

Høj kvalitet konvertering

Meget præcis konvertering til PDF fra over 300 formtaer, HTML eller TIFF

Header, footer, vandmærke

Ensartet header, footer og vandmærke kan påtrykkes fx fra metadata fra dokumentsystemer

Dokumentassembly

Flere filer samles til en med ensartet header, footer og fortløbende sidenumerering

Enterprise ready

Nem skalering, solidt administrativt interface og driftsovervågning og conectorer til gængse systemer