Kategori: Dokumentstyring

Artikler

Artiklerne er til gratis gavn og glæde og må meget gerne bruges og deles. Vi påtager os ikke noget ansvar i forbindelse med din brug af materialerne, og vi forbeholder os ret til løbende at opdatere og forbedre materialerne. Materialerne er vores copyright, så vi vil gerne formelt citeres eller linkes til, hvis vi bruges udenfor hjemmesiden her.

Dokumentstyring
Vibeke Bugge Kristiansen

Styr på dokumenter i en hjemmearbejdstid

Den digitale udvikling gør et tigersspring rigtigt mange steder lige nu – ufrivilligt og ukontolleret. Medarbejdere må finde løsninger på praktiske problemer, og ansvarlige for dokumentation i virksomhederne bliver lidt udfordrede lige nu på at bevare kontrollen. Hvad kan man evt bidrage med lige nu? Hvad positivt, kan der komme ud af situationen?

Læs Mere »
Dokumentstyring
Vibeke Bugge Kristiansen

Dokumenthåndtering – 20 års udvikling

For tyve år siden startede jeg med at arbejde med at IT-understøtte dokumenthåndtering, og jeg gør det stadigvæk. Men hvor er der dog sket en kæmpe udvikling. Hvilken udvikling? Hvorfor egentlig? Mit personlige bud.

Læs Mere »
Dokumentstyring
Vibeke Bugge Kristiansen

Har du styr på datasikkerheden?

Har du nogensinde tænkt tanken; Hvad vil det koste din virksomhed, hvis oplysninger bliver lækket?
Omkostningen hænger sammen med, hvilken type informationer, der bliver lækket – og omkostningerne kan få store konsekvenser for både økonomi, omdømme, samarbejdspartnere etc.

Læs Mere »
Dokumentstyring
Vibeke Bugge Kristiansen

Anonymisering

Anonymisering af personhenførbare informationer er de senere år blevet mere og mere vigtigt – og jeg får mange spørgsmål om, hvordan det er muligt at skjule personfølsomme informationer i færdige dokumenter. Det har jeg skrevet lidt om her.

Læs Mere »
Dokumentstyring
Vibeke Bugge Kristiansen

5 måder dokumentstyring bliver nemmere med kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) har ændret dokumentstyring fundamentalt og vi kan begynde at stille større krav. Kunstig Intelligens gør dokumentstyring betydeligt hurtigere, mere pålidelige og billigere, når det ikke kræver menneskehænder til at røre ved alle dokumenter. Men måske aller vigtigst – ensartetheden bliver væsentlig højere. Det er derfor, mange virksomheder nu benytter teknologi for at erstatte trivielle manuelle opgaver og forbedre compliance.

Læs Mere »

Flere artikler

Scandinavian Document Control ApS er vores kursusvirksomhed, og på kursusvirksomhedens hjemmeside, link, skriver vi også artikler.