Dokumentstyring

De tre ender – dokumenter, forretning og teknologi – SKAL bare nå sammen, og det gør de tit ikke.  
Vores rådgivning bygger bro og sikrer forståelse og balancerede beslutninger.

Rådgivning og assistance

Strator har årelang erfaring med implementering af dokumentplatforme og alt det omkring, og dermed med at få enderne til at mødes. Vi færdes hjemmevant på mange tekniske platforme, vi kender relevant ISO standarder og best practices og har efterhånden hands-on erfaring med mange forretningsproblemer i mange brancher.

Vi påtager os opgaver som ekstra hænder, specialister eller rådgivere og indgår gerne i tæt samarbejde med interne medarbejdere. Vi tilfører vores lange erfaring, vores metoder og vores indgående kendskab til både teknologiske løsninger, standarder og best practices. Vi arbejder nogle gange meget teknisk andre gange strategisk – nogle gange som ekstra arbejdskraft andre gange som styrende projekter…og alt derimellem. 

Dokumentstyring i forskellig kontekst

Et væld af discipliner bygger på et fundament
af god dokumentstyring

Blandt meget andet, følgende eksempler fra vores tidligere opgaver:

  • Kvalitetsstyring: Ledelsessystemer bygger på korrekt dokumentation i rette hænder til rette tid.
  • Dokumentkontrol: Rette tegning eller instruktion i rette fase af et større byggeprojekt og samlet systematisk for eftertidens vedligehold.
  • Central post: E-mails, e-blanketter, papirbreve mv fanges ind, ensartes, aflæses og sendes ud i et fælles flow, fx sagsbehandling.
  • Kommission eller undersøgelse: Historisk dokumentation fremfindes, ensartes, kategoriseres og samles.
  • Arkiv: Forretningsdokumentation bevaret for eftertiden på systematisk vis i holdbare formater.
  • Clean-up: Kontrolleret oprydning i et væld af filer.

Teknisk ekspertise

Erfarne tekniske specialister der kan efterse og opsætte tekniske platforme som Office 365, Documentum, Adlib og Docshifter.

Compliance og Audit

Få orden i eget hus og blive klar til audit. Implementering af kvalitetsstyring, oprydning , strømlining af arbejdsgange.

Taskforce

Skalér projekter med et team af specialister indenfor dokumentcrentrerede løsninger og problemstillinger.

Artikler

De seneste om dokumentstyring

Strator skriver med mellemrum artikler om emner, teknologier, metoder eller andet, der interesserer os indenfor vores fagområde. Her er vist et par stykker – der er flere hvor de kommer fra.

Dokumentstyring

Styr på dokumenter i en hjemmearbejdstid

Den digitale udvikling gør et tigersspring rigtigt mange steder lige nu – ufrivilligt og ukontolleret. Medarbejdere må finde løsninger på praktiske problemer, og ansvarlige for dokumentation i virksomhederne bliver lidt udfordrede lige nu på at bevare kontrollen. Hvad kan man evt bidrage med lige nu? Hvad positivt, kan der komme ud af situationen?

Læs mere »
Dokumentstyring

Dokumenthåndtering – 20 års udvikling

For tyve år siden startede jeg med at arbejde med at IT-understøtte dokumenthåndtering, og jeg gør det stadigvæk. Men hvor er der dog sket en kæmpe udvikling. Hvilken udvikling? Hvorfor egentlig? Mit personlige bud.

Læs mere »

Kundecases

En kunde i en svært reguleret industri havde allerede relativt velbeskrevne processer, men mangler understøttelse af systematisk opdatering og distribution af disse samt registrering af træning i processerne. De havde en process management platform, som de var glade for, men så sig nødsaget til at indkøbe og implementere en QMS platform.

Kundens ønsker og behov viste sig at være ret beskedne ifht QMS funktionalitet og sammen valgte vi i stedet at arbejde med at indhente data, som en distribution kræver i den eksisterende platformen, samt at få leverandøren af platformen til at levere en mindre udvidelse af den eksisterende platform. 

Kunde: Luftfart, Danmark

Indsamling af forretningskrav og kravspecifikation for udskiftning af et eksisterende reguleret dokumentstyringssystem, herunder overvejelser  vedrørende migrering af eksisterende indhold og dokumenthistorik. 

Kunde: Medico,  Danmark

Krisestyring og hurtig turn-around af en mislykket kundestyret dokumenthåndteringsimplementering med alvorlige audit findings. Hurtig ny grundlæggende dokumentklassifikation og arkiveringsstruktur, implementeret i SharePoint. Forberedelse til re-audit ved statslige organer. Re-involvering af brugere og forandringsledelse. 

Kunde: Energi, Norge