Dokumentplatforme

Strator har en lang og bred erfaring med dokumentplatforme. 
Tre meget forskellige platforme præsenteres her.

Dokumentplatforme

Dokumenthåndtering, enterprise content management, document control, records management og arkivering handler om dokumenter – i vores perspektiv digitale dokumenter – og hvordan de skal og bør behandles i hele deres livscyklus. 

Dokumenters ægthed og bevisligheden af denne er alt-afgørende for at dokumenter kan dokumentere det, de er til for. Det drejer sig derfor om at sikre dokumenters integritet, pålidelig og brugbarhed. 

Men det skal sikres på en måde, så dygtige mennesker kan udføre deres arbejde effektivt. Det skal sikres “behind the scene” uden at genere mere end allerhøjest nødvendigt. Afhængig af konteksten er den rigtig mange forskellige god bud på platforme til at understøtte arbejdet med. Her præsenteres tre meget forskellige. På disse tilbyder vi særligt teknisk ekspertise, men vi arbejder bredt med og rundt om de dokumentplatforme, vores kunder benytter.

Documentum

OpenText Documentum er en stor platform af sammenhængende teknologier til alt indenfor håndtering af ustruktureret information. OpenTexts ganske portefølje er forskellige specialprodukter indenfor feltet og det er bare at vælge det, der er relevant for virksomheden. Det er den stærkeste og største af de her præsenterede teknologier, og den passer til store virksomheder eller stærkt regulerede industrier. Som noget nyt tilbydes Documentum også i forskellige Cloud offerings.

Box

Box er en meget stærk content-anywhere platform. Box er et cloud-baseret alternativ til et traditionelt dokumentstyrings- eller arkivsystem. Box har stærke dokumenthåndteringsfunktioner “out of the Box” og en meget intuitiv brugergrænseflade. Box kan også udvides på grund af et meget avanceret API, og Box er derfor et utroligt stærkt valg til at opbygge løsninger på, der ikke kun er dokumenthåndteringsløsninger, men hvor dokumentstyring er en del af en anden forretningsproces.

Sharepoint

Microsoft SharePoint er en platform til samarbejde og intranet, hvori der er mulighed for dokumentstyring. Det er en fremragende platform til at få indsamlet dokumenter i hverdagen, fordi de fleste finder den nem at bruge, blandt andet fordi der er en god integration til officepakken. Det er derimod ikke en optimal platform til langsigtet opbevaring. Flere steder har vi set løsninger hvor SharePoint er det, brugeren ser, men nede under er et stærkere arkiv.