Dokumenter og AI – Introduktion

Dokumentanalyse er et felt i rivende udvikling, hvor nye muligheder fra kunstig intelligens for alvor inddrages, og vi står foran et tigerspring i forhold til at få værdi direkte ud af dokumenters indhold. 

Intelligent Enterprise søgning

De kognitive teknologier er også ved at slå igennem på søgemaskiner. Vi kender mange af funktionerne fra at handle som privatpersoner på webshops, men nu kommer “du vil også synes om..” og automatisk gruppering også til virksomheder (i en ikke-popsmart udgave), og det forudsætter ikke at dokumenterne på forhånd er taggede eller klassificerede. Strator har en lille smule erfaring med produktet Docxonomy. 

Autoklassifikation

Autoklassifikation er nu en reel mulighed. Det er standardfunktionalitet i flere store dokumentstyringsplatforme og der fås separate produkter til formålet. Strator har en lille smule erfaring med teknologien Shinydocs.

Hvad kan vi så bruge det til?

Det er nyt og svært at forestille sig, men her er som inspiration nogle eksempler på løsninger, som er lavet med de teknologier som er nævnt ovenfor. 

Kend dine dokumenter

Geografisk præsentation af dokumenter​

Hvor ovenfor den enkelte bruger har mulighed for at søge og analysere er der også på administrator-niveau nye muligheder. I det index og den "forståelse" en autoklassifikationsmotor må danne for at klassificere ligger en uudtømmelig kilde af muligheder for at uddrage yderligere information - fx at præsentere dokumenter på et geografisk kort efter hvilken vindmølle, de tilhører.

Alle dokumenter om et bestemt produkt pr type

I det index og den "forståelse" en autoklassifikationsmotor må danne for at klassificere ligger en uudtømmelig kilde af muligheder for at uddrage yderligere information: En kunde bad om en måde at kunne gennemtrævle alle dokumenter med et bestemt produkt (som i forskellige faser har haft forskellige navne) og få dem præsenteret pænt efter type.

Utilsigtede handlinger

Mailboks med bagvagt

Når først autoklassifikation er trænet, så kan samme kunstig intelligens "holde øje" og reagere på hændelser. Fx hvis et dokument af en særlig fortrolig art ender i en mail, kan et flag hejses, en handling forbydes eller hvad man nu har brug for

Intelligent fildrev

Når først autoklassifikation er trænet, så kan samme kunstig intelligens "holde øje" og reagere på hændelser. Fx hvis en kontrakt ender på fællesdrevet i stedet for i kontraktarkivet, kan den blive flyttet automatisk, brugeren kan blive advaret eller hvad man nu har brug for.

Styrk medarbejderne

Kunstig intelligens og enterprise indsigt

En form for aktivering er at give medarbejderne en stærk søgemaskine med kunstig intelligens og trænet i branchen til at støtte dem i at finde, analysere og lære og gøre det nemmere for dem at aktivere indhold i dokumenter.