• Slider Image

Kunder: Den offentlige sektor og serviceindustrien

Document Managment i den offentlige sektor

Strator har en lang liste over kunder og projekter på tværs af forskellige brancher. Vi er eksperter i at arbejde med dokumenter, indhold, data og information - ofte med fortrolig karakter. Derfor offentliggør vi ikke vores slutkunders detaljer, men  kun karakteren og nogle stikord fra nogle af vores projekter er beskrevet.

Offentlig, Danmark: Dokumentkonvertering vedr. aflevering til Statens Arkiver
Konvertering af en række dokumentarkiver til TIFF i henhold til Statens Arkiver (nu: Rigsarkivet). Værktøjet, der bruges til konverteringen, er en onsite Adlib PDF Enterprise installation. Millioner af dokumenter er konverteret.

Offentlig, Danmark: System Administrator Training
Custom workshops på Kazeon.

Offentlig, Danmark: Opgradering af dokumentarkiv
Opgrader dokumentarkivteknologi baseret på Documentum.

Offentlig, Danmark: Migrering af personfølsom information
Detektion og migrering af følsomme oplysninger fra ikke-sikre områder til et sikkert dokumentarkiv.

Offentlig, Danmark: Opgradering af sagsbehandlingsystem
Eksisterende stærkt tilpasset dokumentstyringssystem erstattes med et standardsystem baseret på Documentum, herunder dokumentmigrering.

Offentlig, Danmark: Samarbejdsplatform til personfølsom dokumentation
Samarbejdsdokumentplatform til udveksling af personfølsom information på tværs af firewall.

Service, Danmark: Migrering af dokumentstyringsplatform
Etablere en ny Documentum-platform i de danske kontorer og migrere indhold fra det gamle dokumentstyringssystem, der er placeret i Belgien, og nedlægge den gamle applikation.

Service, Danmark: Document Management System
Etablering af en Documentum D2 platform, lave en arkitektur og træne kunden team til at konfigurere og udvikle deres løsning ved at vise og forklar og samarbejde. Ad hoc assistance.

Services, Danmark: Supporter Training
Custom workshops på Documentum om drift og system administration.