Strator Viden

Velkommen til Strator Viden

I Strator Viden deler vi erfaringer, eksempler og subject matter expert artikler og referencer til vigtig viden indenfor udviklingen af vores speciale: Dokumenthåndtering og dokumentteknologi

Dokumentklassifikation – se på dokumentets livscyklus

Rigtigt mange af vores kunder har en daglig udfordring med dokumentklassifikation. Det kan være dokumenter (filer), der ligger på fællesdrev og man ved måske ikke helt, hvad det er. Det kan fx være, at der indleveres datamængder til et centralt arkiv, og at disse ikke er tilstrækkeligt beskrevne. Det kan være ved overflytning / migrering af […]

Read More

Fileshare Cleanup

PDF merging / Publisere PDF bøger

PDF Merging: Samling af adskillige filer til blot én fil med ét layoutEt eksempelMan står der med mange forskellige filer i forskellige formater og skal samle det til en pæn ensartet udgivelse. Fx skal der være bestyrelsesmøde og dagsordenen har en massepunkter, som hver har nogle materialer bag sig som en rækker personer har leveret. […]

Read More

Automated Document Generation

Automatiseret dokumentgenerering

Dokumentgenerering er disciplinen, hvor store mængder dokumenter, der ligner hinanden, produceres automatisk.Mødebreve til fra et hospital har forskellig tid, navn og modtageradresse, men ud over det, er de det samme. Baseret på skabeloner, skemaer og adresseoplysninger kan brevet fremstilles. Baseret på metadata om konsultationens art kan det udledes, hvilken patientinformationsfolder brevet desuden skal indeholde. Dette […]

Read More

Oprydning i Gamle Dokumenter – Del 3

Oprydning i backlogs af dokumenterDokumenter, der ikke er styr på – ofte på fællesdrev og i mailbokse – har ikke den værdi de bør have for organisationen. I værste fald skader de ligefrem, som hvis det er personhenførbare oplysninger, der viser sig at ligge ulovligt og overflødigt på et drev. Hvordan tager man livtag med at få styr […]

Read More

Document Quality Improvement

Oprydning i Gamle Dokumenter – Del 2

Oprydning i backlogs af dokumenterDokumenter, der ikke er styr på – ofte på fællesdrev og i mailbokse – har ikke den værdi de bør have for organisationen. I værste fald skader de ligefrem, som hvis det er personhenførbare oplysninger, der viser sig at ligge ulovligt og overflødigt på et drev. Hvordan tager man livtag med at få styr […]

Read More

Document Cleanup paper

Oprydning i Gamle Dokumenter – Del 1

Oprydning i Backlogs af DokumenterDokumenter, der ikke er styr på – ofte på fællesdrev og i mailbokse – har ikke den værdi de bør have for organisationen. I værste fald skader de ligefrem, som hvis det er personhenførbare oplysninger, der viser sig at ligge ulovligt og overflødigt på et drev. Hvordan tager man livtag med at få styr […]

Read More