Genkendelse

  • Demo Image

Genkendelse: Automatisk identifikation af dine dokumenter

Det er underordnet, om dine dokumenter skal scannes eller er født digitale. Genkendelsessoftware kan erstatte manuelle dokumentsorterings- og dataindtastningsprocesser med automatisk dokumentgenkendelse og datafangst.

Afhængig af situationen kan valget af teknologi være alt fra den mest grundlæggende software i en virksomheds kopierings-/scanningsmaskine til et meget intelligent og avanceret genkendelsesværktøj. Hvis der er brug for andet end basal scanning og konvertering, er et reelt genkendelsesværktøj relevant. Disse værktøjer skal normalt sættes op eller trænes i at genkende specifikke data i dokumenter, og efterhånden som nye dokumenter dukker op, vil der være en løbende udvikling af værktøjet. Derfor er det afgørende at overveje ikke kun nuværende behov, men også hvor enkelt det er at holde værktøjet à jour med stadigt skiftende forretningsbehov. Værktøjet skal kunne 'lære' eller konfigurationen af nye genkendelsesscenarier skal være hurtig og enkel.

Erfaringen viser, at det er bedst at konvertere dokumenterne til et ensartet og maskinlæseligt format, før de injiceres i genkendelsessoftwaren.

Captiva Advanced Recognition

Captiva, som er et velafprøvet og avanceret genkendelsessoftware fra OpenText, anbefaler Strator ofte baseret på dets rimelige prissætning, avancerede og stabile teknologi og fleksible vedligeholdelse. Nogle nøglefunktioner er:

  • Intelligent dokumentgenkendelse: Genkender et dokuments type
  • Intelligent datafangst: Når dokumenttypen er identificeret, genkender og udtrækker den information
  • Forretningsregler og validering: På baggrund af de indsamlede oplysninger kan den bruge forretningsregler til at kontrollere nøjagtigheden af de indfangede data, håndtere undtagelser og route dokumenterne til næste trin i processen
  • Automatisk læring: Lærer mens du bruger det, og dermed vedligeholdelsesbyrden lettet

Endelig understøtter den flere sprog, genkender håndskrift, bruger den mest avancerede tekstgenkendelsesteknologi (OCR) og er fremragende til at arbejde med forståelse af tabeller og flere andre funktioner.

If you liked this post, you are most welcome to share it.