• Slider Image

Dokumentkonvertering – TIFF, PDF

Dokumentkonvertering er nødvendig eller praktisk i forhold til at overholde en stribe krav (fx fra FDA og Rigsarkivet), i forhold til at gemme information tilgængelig for eftertiden og ret praktisk i hverdagen, så man undgår ikke at kunne åbne dokumenter og får et ensartet, professionelt look.

Man behøver ikke have sin egen konverteringsteknologi i huset – man kan udnytte en online konverteringsservice. Husk dog at overveje at information sendes ud af huset og hvem og hvor det er, det sendes hen. Der findes bundsolide, sikre løsninger. Vi rådgiver gerne og er i øvrigt ved at sætte en sådan op selv, 100% garanteret på dansk jord.

En konverteringsteknologi er en god investering i at sikre at dokumenter er læsbare i fremtiden og at det, der sendes ud af huset ser ensartet og professionelt ud. Men dertil kommer – lidt afhængigt af teknologien – en masse andre muligheder for at udnytte teknologien i sammenhænge man muligvis ikke normalt tænker på:

  • vandmærke / evt entydig mærkning af frigivne materialer
  • samling af mange dokumenter i et med ensartede header, footer, sidenumre osv. 
  • konvertering til pdf eller pdf/a til langtidsarkivering (eller tiff til Rigsarkivet)
  • løbende opgradering af dokumenter til aktuel software format (fx ved ny wordversion)
  • konvertering af lyd til tekst, så en båndet optagelse bliver søgbar
  • fjernelse af ord / anonymisering

DocShifter

DocShifter er en meget intuitiv, lynhurtig konverteringsmotor. Med drag-drop kombineres hvorfra dokumenter kommer, hvad der skal ske med dem og hvor de skal afleveres igen. Der er mange små moduler, som giver en stor fleksibilitet i produktet. Docshifter tilbyder, som noget særligt, bl.a. konvertering af lyd til tekst.

Adilb PDF Enterprise

Adlib PDF Enterprise konverterer over 600 formater til pdf, html eller tiff. Det er en utroligt stærk platform til meget store mængder og er lavet som en rigtig enterprise platform med fx et solidt administrativt interface til løbende opfølgning på drift. Som noget særligt tilbyder Adlib PDF Enterprise anonymisering.

Strators hovedansvarlige for vores Adlib konvertering og ekspertise er CTO Per Zester.