• Slider Image

Dokumentautomatisering

Dokumentautomatisering handler om at behandle dokumenter uden eller med minimal menneskelig indgriben. Det er ikke noget nyt - det eneste nye er, at teknologien er nu så avanceret, at selv ret komplekse opgaver såsom automatisk klassifikation kan automatiseres.

Automatisering af dokumentgange

Essensen af dokumentautomatisering er at fange dokumenterne fra kilden, behandle dokumenterne, så de bliver ensartede, udtrække vigtige oplysninger til behandling af dokumentet og sende dokumentet videre i behandling. Nogle af de begreber og teknologier, vi arbejder med i sådan en sammenhæng, er:

  • Capture (Scanning): Uanset om dokumenterne er født digitalt eller scannede, er det vigtigt, at de indfanges i en strøm, der sikrer, at deres behandling ens uanset, hvor dokumenterne kom fra, hvordan de kom her, og hvilket format de er i.
  • Genkendelse: Genkendelsessoftware kan erstatte manuelle dokumentsorterings- og dataindtastningsprocesser med automatisk dokumentgenkendelse og datafangst.
  • Automatiseret dokumentdannelse: Automatisk dokumentdannelse handler om at store mængder ensartede dokumenter produceres automatisk.
  • PDF-konvertering: Erfaringen siger, at det kan være en god idé at konvertere dokumenterne til et ensartet og maskinlæseligt format, før de sendes ind i den software, der laver genkendelsen.
  • Robotter: Robotter ar gode til gentagne arbejdsopgaver, og en hyppigt anvendelse af software robotter er til at "lukke et hul" mellem to systemer, som ikke udveksler data gennem en teknisk integration, men hvor robotten udveksler data gennem systemernes brugergrænseflader.

Automatisk klassifikation

Flere typer af software tilbyder dokumentklassificering. Den nye dreng i klassen i denne sammenhæng er kunstig intelligens. Vi arbejder med et produkt, som for eksempel kan

  • Gå igennem enorme mængder filer og opbygge et indeks af filtyper, dubletter og dokumenttekst
  • Klassificere dokumenter baseret på en kort træning
  • Uddrage "enheder" fra dokumenter, såsom geografiske placeringer, personnavne, kort- og CPR-numre osv

Og ovenstående er det, vi har brug for at klassificere store mængder uklassificerede dokumenter og udpege dokumenter med personhenførbare oplysninger.

Vi lærer stadig denne ekstraordinære teknologi at kende og udfordrer grænserne, men det vi ser er imponerende. Den overraskende del er, at produkterne er tilgængelige selv for et beskedent budget.

Vi tilbyder en klassifikations service

Hvordan kommer man i gang?

Du vil i gang med at automatisere dokumentopgaver, men et automatiseringsprojekt er enormt og dyrt - eller er det? Er det muligt at starte småt og udvide derfra? Ja, og i mange tilfælde ser vi, at kunden allerede har en masse teknologi, der kan udnyttes.

Læs mere og få inspiration i Strator Viden om Automatisering