Category Archives: Dokument formatkonvertering

PDF merging: Samling af adskillige filer til blot én fil med ét layout

Et eksempel Man står der med mange forskellige filer i forskellige formater og skal samle det til en pæn ensartet udgivelse. Fx skal der være bestyrelsesmøde og dagsordenen har en massepunkter, som hver har nogle materialer bag sig som en rækker personer har leveret. Alt det ønsker man at samle til et sammenhægende pænt materiale […]

Read More

Automatiseret dokumentgenerering

Dokumentgenerering er disciplinen, hvor store mængder dokumenter, der ligner hinanden, produceres automatisk. Mødebreve til fra et hospital har forskellig tid, navn og modtageradresse, men ud over det, er de det samme. Baseret på skabeloner, skemaer og adresseoplysninger kan brevet fremstilles. Baseret på metadata om konsultationens art kan det udledes, hvilken patientinformationsfolder brevet desuden skal indeholde. […]

Read More

Document Quality Improvement

Oprydning i Gamle Dokumenter – Del 2

Oprydning i backlogs af dokumenterDokumenter, der ikke er styr på – ofte på fællesdrev og i mailbokse – har ikke den værdi de bør have for organisationen. I værste fald skader de ligefrem, som hvis det er personhenførbare oplysninger, der viser sig at ligge ulovligt og overflødigt på et drev. Hvordan tager man livtag med at få styr […]

Read More

Press print

Hvad går konvertering af dokumenter ud på?

Vi har hos Strator gjort det til et speciale at konvertere dokumenter fx til aflevering til Rigsarkivet, men at konvertere dokumenter er egentlig blot at åbne filen og udskrive den – ikke på papir, men i det ønskede filformat. Dette kendes fx fra Word, når vælger Save as PDF – her laves der en konvertering […]

Read More

FDA Compliant Rendering

Dokument PDF konvertering

Dokument PDF konvertering: Et forretningsbehovDokumentkonvertering til PDF er nødvendig for langsigtet arkivering, men det er også et forretningsbehov at standardisere ustruktureret indhold til effektiv databehandling, konsistens, effektivitet og overholdelse.Hvornår har du sidst modtaget et dokument, du ikke kunne åbne? Og selv fra en kollega? At have en automatisk central PDF konverteringsopsætning opsætter simpelthen denne type […]

Read More

Born Digital

Born Digital Information in need of Upgrade

Does your business have PDF documentation in poor quality? Or perhaps unusable TIF files? Unknown extension? Information upgrades and automation processes for digital documentation is increasing its relevance. Whether it is a lack of properly designed technology, complex business processes, or upgrade/maintain across the whole area of Information Technology is difficult to determine. However, the life cycle of […]

Read More