Capture

  • Demo Image

Dokument Capture: Find og fang de rigtige informationer

Capture er det generelle begreb for processen med at sikre, at de rigtige dokumenter bliver "fanget" og sendt til korrekt behandling. Det er ligegyldigt, om de er eksternt eller internt producerede dokumenter, hvilket format de er, eller hvor de stammer fra.

Uanset om et dokument er født digitalt eller skannet, er det vigtigt, at dokumenterne indfanges i en strøm, der sikrer ensartet behandling uanset, hvor de kom fra, hvordan de kom her, og hvilket format de er. Ofte har kunden allerede en teknologi, der understøtter sådan opsætning. Det er en procesdiskussion, og når processerne er på plads, er den teknologiske implementering ofte en mindre opgave.

Scanning

Hvor capture ofte er forbundet med en proces, er scanning en teknisk disciplin. Papir fødes ind i en scanner, og den elektroniske version af dokumenterne sendes videre til behandling.

Scanning kan udføres internt, outsourced, centralt, decentralt, avanceret eller enkelt. Strator kan medvirke i opsætningen af den relevante teknologi og processer. Til backlog af papirdokumenter, der indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, tilbyder vi en kontrolleret scanningstjeneste, hvor vi scanner for dig.

Den mest grundlæggende behandling af det elektroniske output fra scanneren er tekstgenkendelse, også kaldet OCR. Oftest har scanningsprogrammer, som leveres med scannere, den fuktionalitet. Hvis der kræves mere avanceret behandling som genkendelse og automatisering, foreslår vi at lade OCR-behandlingen være en del af genkendelsesprocessen, simpelthen fordi de avancerede genkendelsesværktøjer har en meget høj kvalitet OCR.

If you liked this post, you are most welcome to share it.