• Slider Image

Automatiseret dokumentgenerering

Dokumentgenerering er disciplinen, hvor store mængder dokumenter, der ligner hinanden, produceres automatisk.

Mødebreve til fra et hospital har forskellig tid, navn og modtageradresse, men ud over det, er de det samme. Baseret på skabeloner, skemaer og adresseoplysninger kan brevet fremstilles. Baseret på metadata om konsultationens art kan det udledes, hvilken patientinformationsfolder brevet desuden skal indeholde. Dette er blot et eksempel.

Rygraden i løsningen er dokumentskabeloner, der er lette at vedligeholde. Til disse skabeloner kan vi tilføje enhver form for data eller metadata. Vi kan sætte dokuments ‘dele’ sammen i ét ensartet dokument med en overskrift, footer, sidenummerering, og derved har det endelige dokument et ensartet udseende. En forside, der dokumenterer elektroniske signaturer, kan tilføjes. Alt dette og mere er muligt som en batch proces.

Dette er et eksempel på en kreativ anvendelse af et værktøj til dokumentkonvertering. Der er så mange gode teknologier ude i virksomhederne, og nogle gange kan man få utroligt meget værdi ud af at anvende dem lidt kreativt.

Værktøjer til dokumentkonvertering er som navnet siger lavet til at omdanne dokumenter fra et format til et andet, fx Word til PDF. Nogle kan ikke andet. Men mange af disse værktøjer kan fx sætte vandmærker på, samle flere filer til en sammenhængende fil, identificere ord eller regulære udtryk (fx et CPR nummer)  og meget andet. Hvis nogle af disse funktioner kombineres med de stærke skabelonfunktioner i helt almindeligt Word, kan man altså konstruere en utroligt enkel løsning på en ret automatiseringsopgave.

If you liked this post, you are most welcome to share it.