Customer Communication Management

Strator er ensbetydende med styring af dokumenter. Indtil nu har fokus primært været på løsninger til indsamling og arkivering af dokumenter. Men nu sætter vi fokus på også at få genereret dokumenter, der skal sendes til kunder og andre samarbejdspartnere.

Mange kanaler ind – mange kanaler ud
Løsninger til indgående dokumenter skal typisk håndtere at dokumenterne kommer ind ad mange kanaler; papirbreve, mails, sms og mange flere. En god løsning vil typisk samle alle disse kanaler til en fælles inputkanal og derfra behandles alle indkomne dokumenter ensartet uanset oprindelse. Vender vi fortegnet på en sådan løsning, så har vi en løsning der fra fælles oprindelse kan afsende kommunikation fra virksomheden ad mange forskellige kanaler… altså en løsning til kommunikation med kunder.

Løsninger til kundekommunikation

Kært barn har mange navne. CCM, CLM, CEM – det starter med C. Man kunne tro, at C’et stod for Compliance, men det handler om både customers og contracts. Men i bund og grund er det primære formål, at lave kommunikation som er rundet af ønsket om compliance i alt man gør – for at kunderne føler sig set og oplever at afsenderen har styr på sit.

CCM er Customer Communication Management – udsendelse af administrativ kommunikation til kunder og samarbejdspartnere, med fokus på at indholdet er målrettet og med relevante data for modtageren samt at ramme kunderne på den kanal, som kunden ønsker. CEM er Customer Engagement Management – kommunikation med salg og markesføring for øje, igen med fokus på at indholdet skal være målrettet den enkelte modtager – og at kommunikationen skal leveres på den kanal som kunden ønsker. CLM er Contract Lifecycle Management. Igen handler det om, at indholdet er målrettet og indeholder korrekte data for modtageren.

Customer Communication Management (CCM) er måden du opretter, leverer, opbevarer kommunikation, der går ud af din virksomhed. Det er alt fra kontrakter, faktura- og betalingsmeddelelser, tilbud, almindelig korrespondance til produktbeskrivelser og markedsføring. For din virksomhed er det vigtigt at kommunikationen er ensartet – at den er compliant, uanset hvad indholdet handler om. Alt din virksomhed sender ud skal være sammenhængende.

Kommunikationen kan ske gennem en bred vifte af medier og output-kanaler – flere og flere stiller krav om, at kommunikationen skal være omnichannel. Kommunikationen skal kunne læses både som papir- og digitale dokumenter, email, SMS, på mobile apps og på hjemmesider. CCM-løsninger er til for netop at understøtte disse mål og giver virksomheder en mulighed for at sende kommunikation distributører, partnere, tilsynsorganer og kunder til lige præcis den kanal, som modtagerne foretrækker.

Specialist i værktøjer til kundekommunikation

Det kræver specialistviden at forme en effektiv kundekommunikationsløsning, og derfor har vi suppleret vores hold med sådan en specialist. Hanne Bjørn-Klausen har mange års erfaring indenfor marketing og IT. Se evt mere om Hanne på https://www.linkedin.com/in/hannebjorn/

For Strator er ingen opgaver for små – og ingen opgaver for store. Behovet kan vise sig at være en højt specialiseret løsning eller muligvis er det tilstrækkeligt at eksisterende teknologi ”tweakes” til at fungere. Det har vi Hanne til at hjælpe med at afgøre og designe – Strators tekniske bagland kan bakke Hanne op med nogle af vores udvalgte relevante teknologier.

Ensartethed og Compliance

GDPR har ændret meget – også indenfor kommunikation. Med de til stadighed strammere lovkrav om korrekt håndtering af data om og med kunder, er det ganske centralt, at der også i kommunikationsløsninger indtænkes korrekt og compliant kommunikation, samt arkivering af det man sender. Hvis man tænker sig, at man etablerer en omnikanal for indgående og udgående kommunikation med en effektiv og compliant arkivering bagved, så har man et ensartet setup, som forenkler det, at overholde lovgivningen, standarder og best practices. Og så er vi tilbage hvor vi startede med Strators fokus.