Compliance handler om at få styr på sine processer og at kunne dokumentere dette. Et projekt med compliance som tema kan foranlediges af, at organisationen skal overholde nye love, standarder eller interne retningslinjer. Men det kan også startes af et ønske i organisationen om at forbedre sig.

Når Strator deltager i sådanne projekter, hjælper vi typisk organisationen med:

  • at etablere de nødvendige kvalitetsprocesser for håndtering af information / arkivering
  • at specificere, vælge og implementere et it-system til at indeholde kvalitetssystemet

ISO-standarder

Vi arbejder typisk med ISO 15489, som er standarden for records management, når vi hjælper med at få processerne for indsamling og arkivering af information på plads, mens  ISO 9001 er meget nyttig til kvalitetsledelse helt generelt,.

Persondataforordningen, GDPR

De seneste et til to år har mange compliance-relaterede projekter haft Persondataforordningen, GDPR, som omdrejningspunkt. Disse projekter har ofte haft et stort element af oprydning i gammel information for at opnå compliance. Netop den opgave forekommer uoverstigelig for mange, men der er ingen vej udenom. Vi har gjort det til vores speciale at rydde op. Læs mere om klassifikation her.

Audit

I mange brancher kommer eksterne auditører regelmæssigt forbi, og i andre vil man bare gerne måle sig selv eller samarbejdspartnere i forhold til standarder. Audit er desuden et fantastisk redskab til at få set på sig selv som organisation, og et godt grundlag at geneføre forandringer på, uanset om man vil forbedre noget eller foregribe en situation. Nogle af Strators konsulenter er uddannede auditører, og den viden bruger vi til at støtte kunderne i at arbejde med audit som redskab og med forberedelser til audit. Vi tilbyder ikke at udføre audits, men henviser til samarbejdspartnere.

Strator tilbyder

Strators rådgivning baserer sig både på vores kendskab til teknologier, på vores viden fra document og records mangement og på vores indsigt i ISO-standarder og auditering. Vi tilbyder både at rådgive og at indgå med ekstra erfaring og arbejdskraft i disse omfangsrige projekter.