Customer Communication Management

Strator er ensbetydende med styring af dokumenter. Indtil nu har fokus primært været på løsninger til indsamling og arkivering af dokumenter. Men nu sætter vi fokus på også at få genereret dokumenter, der skal sendes til kunder og andre samarbejdspartnere.

Mange kanaler ind – mange kanaler ud
Løsninger til indgående dokumenter skal typisk håndtere at dokumenterne kommer ind ad mange kanaler; papirbreve, mails, sms og mange flere. En god løsning vil typisk samle alle disse kanaler til en fælles inputkanal og derfra behandles alle indkomne dokumenter ensartet uanset oprindelse. Vender vi fortegnet på en sådan løsning, så har vi en løsning der fra fælles oprindelse kan afsende kommunikation fra virksomheden ad mange forskellige kanaler… altså en løsning til kommunikation med kunder.

Læs mere