Introduktion til bloggen

Denne blog deler viden, ideer, tanker, erfaringer og cases indenfor vores virkefelt; Informationsstrømme, teknologi og klassifikation som grundlag for compliance og automatisering.

Bloggen er primært skrevet af Strators direktør Vibeke Bugge Kristiansen, der er dokumenthåndterings-nørd og har arbejdet med at understøtte dokumentcentrerede processer med teknologi i 20 år. Vibeke opererer i spændingsfeltet mellem compliance, forretningsgange og teknik og skaber sammenhæng på tværs af fagfelterne.

Vibeke opererer i GxP miljøer med stramme compliance krav og store pengeposer til automatisering, men også i virksomheder uden budget af væsentlighed, hvor tingene bare skal virke og gerne halv-manuelt. Vibeke har implementeret kvalitetsstyringssystemer og arkiver, men også ryddet op på fællesdrev eller oprenset dokumenter af ringe teknisk kvalitet. Alt muligt, hvor teknik kan lette opgaven med at håndtere dokumenter.

De høstede erfaringer blandet med nyt fra fagområdet, ideer og inspiration har vi bedt Vibeke dele her i Vibekes blog.

Det kan være svært at følge med den hastige udvikling på feltet, når man samtidig har en travl hverdag. Strators blogindlæg er derfor skrevet til informationsansvarlige og kan modtages som nyhedsbrev.