Side view of unrecognizable blonde businesswoman looking at her tablet computer standing in document storm with document management text.

Styr på dokumenter i en hjemmearbejdstid

Den digitale udvikling gør et tigersspring rigtigt mange steder lige nu - ufrivilligt og ukontolleret. Medarbejdere må finde løsninger på praktiske problemer, og ansvarlige for dokumentation i virksomhederne bliver lidt udfordrede lige nu på at bevare kontrollen. Hvad kan man evt bidrage med lige nu? Hvad positivt, kan der komme ud af situationen?

Lyndigitalisering

Der florer nettet et spørgeskema på skrømt, der foregiver at undersøge hvilket c-level, der har gjort mest for din virksomheds digitalisering, og de tre valgmuligheder er CEO, CIO og Covid-19. For en stribe virksomheder har de seneste uger medført digitalisering i lyntempo. 

Diverse sociale og formelle medier tegner et billede af at den omstilling er gået fantastisk godt. Det er lykkedes for rigtigt mange at holde produktiviteten tæt på intakt.

Når der er et akut behov, må man jo få ting til at lykkes, og mangt et kreativt påhit rundt omkring i virksomhederne har med sikkerhed gjort en kæmpe positiv forskel. 

Indhent udviklingen

Som ansvarlig for virksomhedens dokumentation giver det hele lidt uro i maven. Det er nok rimeligt at antage at dokumentation ikke altid behandles efter de foreskrifterne.

Når man sædvanligvis omlægger arbejdsgange, implementerer nye system osv, så forbereder man sig grundigt. Man starter med en strategi, udfører analyser, man vælger IT – system, beskriver arbejdsgange,  hjælper organisationen til at tage det nye til sig og etablerer af governance. 

Men nu er det hele vendt på hovedet. Løsninger på virkelighedens problemer spiret frem, og organisationen har taget på sig at få det til at virke, men det formelle mangler at indhente virkeligheden. Formaliseringen går fx ud på at beskrive og formidle nye procedurer samt risikovurdere og godkende nye tools. Nogle ting er rigtigt gode og bør bevares, andre en bøvlede og fungerer kun, fordi situationen kalder på velvilje. Der ligger et stykke arbejde foran os med at få valgt – hvad skal bevares og formaliseres, hvad bør ikke bevares, og derpå følger en oprydning. 

Det kan godt være at det er for tidligt at konkludere og endeligt beslutte nu, men arbejdet kan nok påbegyndes. Jo før man får mulighed for det, des bedre.   

Dels er der risici forbundet med uformelle arbejdsgange – afhængig af branche og situation kan det være ubetydelige eller meget alvorlige risici, og i så fald kan den omtalte formalisering altså ikke vente på en normalisering. Dels skaber man hurtigt nye vaner og især hvis en senere formaliseret arbejdsgang opleves som tungere end den ad hoc process, der nu er opstået, kan det være svært at få organisationen med ind i den nye formaliserede vane. Endelig fører uformelle arbejdsgange til kontroltab på mange planer herunder over den digitale informationen – det udgør en risiko og i hvert fald en oprydningsopgave.

I nogle virksomheder er egentlig dokumentstyring og governance ikke en del af kulturen. Krisen og konsekvenserne for vores måde at arbejde på kan have åbnet  øjnene op for vigtigheden af det. Det giver en chance for at lave en forbedring på ryggen af krisen og den chance er ærgerligt at spilde – som een skrev, må man aldrig lade en god krise gå til spilde. Så opfordringen herfra lyder: grib chancen når timingen er rigtig til at få øget bevidstheden i organisationen om korrekt behandling af digital information, og at få lov til at få styr på virksomhedens digitale information.

Genvind kontrollen

Når man i organisationen har måttet klare sig efter de forhåndenværende søms princip, og i en vis udstrækning uden klare retningslinjer, så må der opstå en vis mangel på kontrol. For en dokument-ansvarlig må det handle om at få overblik over, hvor dokumenter og anden information kan være havnet i denne tid. Eller bedre endnu, at forsøge at bidrage til at de havner steder som er – eller hurtigt kan komme – under kontrol. Man kan måske bidrage med forslag til retningslinjer og, hvis man har de teknologiske muligheder, oprette steder/sites/biblioteker, som folk kan bruge nu og her. 

I hvert fald kan man påbegynde et overblik over steder, der har været taget i brug. Der er alle mulige steder internt, hvor der har været adgang i perioden, fx foldere på fildrev eller sites oprettet til lejligheden. Det er dog indenfor virksomhedens perimeter omend det vil kræve oprydning bagefter. Men der er også mange gratis fildelingsservices som fx Dropbox, der sikkert har været oplagt at ty til. Dertil kommer et mindre oplagt sted at lede når man tænker i dokumenter: i task / projektledelsesværktøjer og i mødefaciliteter. Begge typer af teknologier tillader ganske ofte at man kan vedhæfte dokumenter. Hvis man fx benytter Microsoft Office platformen og vedhæfter dokumenter til et teams møde, så ender de i virksomhedens office-platform et-eller-andet sted, men hvis man bruger noget udenfor virksomheden kan det være at dokumenterne kun er tilgængeligt via netop det mødelink som mødet blev holdt på. Tilsvarende kan dokumenter på lukkede tasks i taksværktøjer putte sig.

Der er nok at bidrage med som dokumentansvarlig i disse dage, og der må ligge en opgave og vente på mere normale tilstande. Rigtig god arbejdslyst.

Relateret information

Rådgivning og assistance vedr. dokumentstyring

Det er meget forskelligartede problemer og løsninger vi arbejder med - kvalitetsledelse, arkivering, klassifikation mv.

Dokumentplatforme

Strator har en lang og bred erfaring med dokumentplatforme.  Tre meget forskellige platforme præsenteres her.

WEBINARSERIE

Rundt om dokumentstyring Digitalisering for ikke-teknikere
AKTUELT
Lignende artikler
Pssst!
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on print