Businessman stamping with approved stamp on document at meeting.

Elektroniske signaturer og dokumentmigrering

På Wikipedia er en elektronisk signatur defineret således: “An electronic signature, or e-signature, refers to data in electronic form, which is logically associated with other data in electronic form and which is used by the signatory to sign.”

… og fortsætter: “This type of signature provides the same legal standing as a handwritten signature as long as it adheres to the requirements of the specific regulation it was created under…”, kilde Wikipedia.

En elektronisk signatur er altså i vores sprog og verden altså typisk metadata på eller logdata om dokumentet i vores dokumenthåndteringssystem. Når dokumenter flyttes fx i forbindelse med at et nyt system skal erstatte det gamle, så er det altså fuldstændigt centralt for gyldigheden af signaturen at disse data flyttes med på korrekt vis.

Denne artikel er oprindeligt publiceret på documentcontrol.dk. Læs resten her.