Dokumentanalyse

Dokumentanalyse er et felt i rivende udvikling. Vi ved endnu ikke helt hvor det bærer hen, men forskellige former for analyse kan aktivere mere af dokumenternes forretningsværdi. Det afhænger naturligvis også af hvad virksomheden gerne vil opnå med sine dokumenter.

Hvad for eksempel?

Herunder er nogle eksempler på ideer og løsninger, der er implementeret på baggrund af den type teknologier der er i vores portefølje. De er på hver sin måde med til at aktivere dokumenters indhold og give ny og mere værdi. Et element, der går igen og igen i kundehenvendelser er behovet for at “kende sine dokumenter”.

Kend dine dokumenter

Geografisk præsentation af dokumenter​

Hvor ovenfor den enkelte bruger har mulighed for at søge og analysere er der også på administrator-niveau nye muligheder. I det index og den "forståelse" en autoklassifikationsmotor må danne for at klassificere ligger en uudtømmelig kilde af muligheder for at uddrage yderligere information - fx at præsentere dokumenter på et geografisk kort efter hvilken vindmølle, de tilhører.

Alle dokumenter om et bestemt produkt pr type

I det index og den "forståelse" en autoklassifikationsmotor må danne for at klassificere ligger en uudtømmelig kilde af muligheder for at uddrage yderligere information: En kunde bad om en måde at kunne gennemtrævle alle dokumenter med et bestemt produkt (som i forskellige faser har haft forskellige navne) og få dem præsenteret pænt efter type.

Utilsigtede handlinger

Mailboks med bagvagt

Når først autoklassifikation er trænet, så kan samme kunstig intelligens "holde øje" og reagere på hændelser. Fx hvis et dokument af en særlig fortrolig art ender i en mail, kan et flag hejses, en handling forbydes eller hvad man nu har brug for

Intelligent fildrev

Når først autoklassifikation er trænet, så kan samme kunstig intelligens "holde øje" og reagere på hændelser. Fx hvis en kontrakt ender på fællesdrevet i stedet for i kontraktarkivet, kan den blive flyttet automatisk, brugeren kan blive advaret eller hvad man nu har brug for.

Styrk medarbejderne

Kunstig intelligens og enterprise indsigt

En form for aktivering er at give medarbejderne en stærk søgemaskine med kunstig intelligens og trænet i branchen til at støtte dem i at finde, analysere og lære og gøre det nemmere for dem at aktivere indhold i dokumenter.

Bryder nye grænser

Strator er i tæt samarbejde med nogle af dem, der løber forrest med ideerne og teknologierne. Vi trækker i stor stil på deres erfaringer og hjælp, når der skal brydes nye grænser sammen med kunder. Vi forstår teknologier så vi ved, når der er noget, der særligt skal udfordres ifht vores danske sprog. Vi optræder som bindeled mellem disse påhitsomme dygtige teknologer og kundernes virkelige og praktiske problemer.  

Få råd, vejledning og hjælp

Strators mange års erfaring med implementering af dokumenthåndteringssystemer har give os stor erfaring med både det processuelle, det forretningsmæssige og det tekniske i at arbejde med store og kristiske dokumentmængder - også i life science. Vi deler gerne ud af vores viden. Kontakt os uforpligtende for at høre mere.